Przedstawiamy Państwu ksiązkę: Jezuici Polscy w Australii. Południowa Australia 1870-1906. Wiktoria 1950-2012
Ludwik Grzebień SJ przy współpracy Andrzeja Pawła Biesia SJ i Wiesława Słowika SJ
Wydawnictwo WAM, Kraków 2012

UWAGA: Nie wszystkie podrozdziały są jeszcze aktywne ponieważ co tydzień dodajemy kolejny wpis. Zatem poprzez następny prawie rok będziemy uzupełniać poszczególne rozdziały książki i historii o Jezuitach Polskich w Australii. Życzymy dobrej lektury!!!

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Działalność ks. Leona Rogalskiego w XIX wieku
1. Początki emigracji katolickiej w XIX wieku
2. Ks. Leon Rogalski
3. Sevenhill – kolegium i parafia
4. Polska osada w Polish Hill River
5. Kaplica św. Stanisława Kostki w Polish Hill River
6. Polska szkoła i czytelnia
7. Religijność i patriotyzm Polaków
8. Choroba i śmierć ks. Rogalskiego
9. Polonijne centrum w Polish Hill River

Rozdział II. Społeczno-religijne oblicze Australii XX wieku
1. Polityka etniczna Australii
2. Polonia australijska
3. Polonia w Wiktorii
4. Duchowieństwo polonijne
5. Ośrodki duszpasterskie w Wiktorii
6. Australijska hierarchia kościelna
7. Duchowi opiekunowie Polonii

Rozdział III. Sylwetki jezuitów
1. Ks. Stanisław Skudrzyk
2. Ks. Józef Janus
3. Ks. Leonard Kiesch
4. Ks. Wiesław Słowik
5. Ks. Zygmunt Nowicki
6. Ks. Augustyn Smyda
7. Ks. Zbigniew Górecki
8. Ks. Eugeniusz Ożóg
9. Ks. Ludwik Ryba
10. Ks. Tadeusz Rostworowski
11. Łotysze – ks. Stanisław Gaidelis i ks. Paweł Bećs
12. Rekolekcjoniści, probaniści i goście

Rozdział IV. Współpracownicy jezuitów w duszpasterstwie
1. Współpracownicy ks. Janusa
2. Współpraca z księżmi Wiktorii
3. Siostry Zmartwychwstanki i Dom Dziecka
4. Sodalicja Mariańska
5. Rady parafialne
6. Skromna lista osób, z którymi jezuici współpracowali na różnych polach

Rozdział V. Ośrodki działalności jezuitów
1. Kościół św. Augustyna w City
2. Kościół św. Ignacego w Richmond
3. Sanktuarium Maryjne w Essendon
4. Dom Sodalicyjny
5. Inne centra – placówki dojazdowe

Rozdział VI. Duszpasterstwo
1. Niedziele i święta
2. Polskie rocznice kościelne
3. Uroczystości narodowe (patriotyczne)
4. Wizyty dostojników kościelnych
5. Wizyta Jana Pawła II w 1986 roku
6. Uroczystości australijskie i międzynarodowe
7. Grupy modlitewne
8. Kult maryjny w Essendon
9. Kult Miłosierdzia Bożego

Rozdział VII. Młodzież
1. Młode pokolenie
2. Szkolnictwo
3. Harcerstwo
4. Ministranci i lektorzy
5. Akcje młodzieżowe („Sacrosongi”, konkursy)
6. Światowe Dni Młodzieży – 2008
7. Niedoszły akademik i powołania kapłańskie

Rozdział VIII. Życie społeczne i polityczne
1. Okres sporów politycznych, 1950-1962
2. Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii
3. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK)
4. Kluby
5. Dom Polski
6. Anzac Day
7. Więzi z krajem ojczystym

Rozdział IX. Kultura i sport
1. Towarzystwo Polskiej Kultury
2. Chóry
3. Teatr i zespoły folklorystyczne
4. Festiwale
5. Wystawy
6. Plany biblioteki i archiwum
7. Więzi z krajem ojczystym
8. Sport

Rozdział X. Caritas
1. Opieka nad osobami starszymi i chorymi
2. Pomoc Polakom w kraju i na świecie
3. Pomoc misjom i krajom w bloku sowieckim

Rozdział XI. Środki masowego przekazu
1. „Tygodnik Katolicki” („Polski”)
2. „Przegląd Katolicki” i inne pisma
3. Informatory i książki
4. Taśmy i kasety
5. Radio
6. Filmy i zdjęcia

Zakończenie
Summary
Wykaz ważniejszych skrótów Bibliografia
Indeks osób