Lista dzieł prowadzonych przez Jezuitów i gdzie są kapelanami w Melbourne:

Biblioteka Multimedialna
Faustinum
Fundacja im. Stanisława Bluma
Kawiarenka
Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)
Koło Przyjaciół Misji
Koło Różańcowe
Klub Seniora
Ministranci
Polish Festival @Federation Square
Radio 3ZZZ
Siostry Zmartwychwstania Pańskiego / Siostry Zmartwychwstanki
Wspólnota Taizé
Sodalicja Mariańska
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK)
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCH)
Wtorkowa Grupa Modlitewna
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)