Lista dzieł prowadzonych przez Jezuitów i gdzie są kapelanami w Melbourne:

Biblioteka Multimedialna
Faustinum
Fundacja im. Stanisława Bluma
Jezuici w Radio 3ZZZ
Kawiarenka
Kiosk/sklepik z dewocjonaliami i prasą
Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)
Koło Przyjaciół Misji
Koło Różańcowe
Klub Seniora
Ministranci
Polish Festival @Federation Square
Sodalicja Mariańska
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów (SPK)
Stowarzyszenie Polskich Sybiraków w Wiktorii
Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wspólnota Taizé
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCH)
Czwartkowa Grupa Modlitewna
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego / Zmartwychwstanki
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP)