W Wielką Sobotę nie będzie zwyczajowego święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Zalecane jest błogosławieństwo posiłku przed śniadaniem wielkanocnym, którego może dokonać ojciec, matka bądź inny członek rodziny, do czego zachęcamy.

Nagranie poświęcenia pokarmów przez ks. Tadeusza Rostworowskiego SJ w Oakleigh niech pomoże Państwu we wspólnej modlitwie i poświęceniu pokarmów w naszych domach.