Ojciec Wiesław Słowik SJ już od dłuższego czasu pragnął stworzyć grupę Faustinum w Essendon. Rozmawiał o tym swoim zamiarze z siostrami zakonnymi w Łagiewnikach. Od nich otrzymał formularze zgłoszeniowe do przystąpienia do Stowarzyszenia Faustinum, które istnieje na całym świecie jako forma Instytutu Świeckiego, do którego mogą należeć także biskupi, księża, siostry zakonne i oczywiście świeccy.

W październiku 2013 roku, ojciec Wiesław przekazał ojcu Tadeuszowi Rostworowskiemu SJ wszystkie te dokumenty prosząc o podjęcie się zorganizowania tej właśnie grupy osób w Essendon. Pierwsze spotkanie było w dniu 31 października 2013 roku.

Od samego początku ustaliliśmy, iż spotkania będę się odbywać w drugi i czwarty czwartek miesiąca, po czwartkowej Mszy św.  w salce w Essendon na okres jedne godziny. Jaki jest cel tych spotkań?

Celem jest formacja duchowa osób w duchu kultu Bożego Miłosierdzia według objawień przekazanych przez św. Sr. Faustynę.  Po początkowym okresie szukania pewnej formy tego przekazu ustaliśmy zasadę, iż czytamy wspólnie fragmenty „Dziennika” św. Sr. Faustyny.

Po ich przeczytaniu komentuję przekaz zawarty w danym fragmencie aktualizując go do sytuacji i warunków w których żyjemy.  Po czym każdy z uczestników może opowiedzieć swoje doświadczenie, uwagi  czy pytania. Kończąc spotkanie wspólnie odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Niemal od pierwszego spotkania zebrała się grupą około 15-10 osób, która w nich uczestniczy. Czasami jednak zdarza się, że frekwencja zmienia się poszerzając lub przeciwnie zmniejsza swoje grono. Jednak można napisać, iż trzon osób wiernie w nich uczestniczy już przez ten okres ponad sześciu lat.

Przez pierwsze lata nasze spotkania rozpoczynaliśmy krótkimi 10 minutowymi fragmentami „Rozmów o Miłosierdziu”. Jest to zespół 16 odcinków serii telewizyjnych nagranych na kasety Video. Była to dla nas wielka pomoc usłyszeć od kompetentnych Sióstr z Łagiewnik o życiu św. Sr. Faustyny i najbardziej istotnych punkach kultu Bożego Miłosierdzia, jak również zobaczyć miejsca związane z Sr. Faustyną i z rozwojem tego kultu.

Jesteśmy grupą otwartą i cieszącą się z nowych osób, które pragną do nas połączyć.

Serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w 2-gi i 4-ty czwartek każdego miesiąca po Mszy św o godzinie 7:00 wieczorem w Essendon.