Wielki Tydzień i Wielkanoc 2020

Przyszła na nas ciężka próba nieznanej w tak wielkim rozmiarze wirusowej pandemii. Uwięziła nas w domu i zamknęła nam kościoły i zwyczajne, codzienne możliwości spotykania się i bycia razem z krewnymi i przyjaciółmi. Trudno nam żyć w zamknięciu, z dala od przyjaciół i znajomych. Nam także brakuje Was wszystkich w kościele, na wspólnej modlitwie podczas coniedzielnej Eucharystii i nabożeństw. Nie wiemy, jak długo będą obowiązywać restrykcyjne prawa i kiedy ponownie spotkamy się w naszych kościołach. Modlimy się za Was codziennie i prosimy Boga o pomoc za przyczyną Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, który niegdyś w Wilnie służył mężnie zarażonym epidemią ludziom i któremu przypisuje się ocalenie Pińska od kolejnej siedemnastowiecznej zarazy.

Zbliżają się Święta Wielkanocne, ogromnie ważne w życiu Kościoła i niezwykle bogate w polskiej tradycji. Będzie nam bardzo trudno przeżyć nadchodzące świąteczne dni bez Mszy św., bez wielkanocnej spowiedzi i komunii świętej oraz bez Rezurekcji i „święconki”.

Aby Wam pomóc, odprawiamy niedzielne Msze święte w kaplicy Matki Bożej w Essendon i udostępniamy możliwość wzięcia w niej udziału na naszej stronie internetowej www.jezuici.org.au a także na „Facebooku”.

Nadamy również na tej samej stronie Mszę świętą w Niedzielę Palmową o godzinie 10.00 rano oraz ceremonie Triduum Paschalnego: pamiątkę Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek o godzinie 19.00; ceremonie wielkopiątkowe w Wielki Piątek o godzinie 15.00; Mszę św. Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę o godzinie 19.00 oraz Mszę św. Wielkanocną w Niedzielę Zmartwychwstania o godzinie 10.00.

W Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę do Bożego Miłosierdzia i kontynuować ją będziemy od Wielkanocnego Wtorku do Wielkanocnej Soboty o godzinie 19.00. Mszę św. w uroczystość Bożego Miłosierdzia nadamy o godzinie 10.00 rano.

W Wielką Sobotę nadamy nagranie święcenia wielkanocnych pokarmów. Ksiądz Tadeusz poświęci koszyk z pokarmami w kościele Serca Pana Jezusa w Oakleigh, ksiądz Ludwik w kościele Świętego Ignacego w Richmond, a ksiądz Wiesław w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon. Jeśli mamy dostęp do komputera, albo, jeśli zechcą Wam w tym pomóc Wasze dzieci, wnuczęta lub znajomi, będziecie mogli przygotować „święconkę”, ustawić ją na świątecznym stole i przeżyć wraz z nami święcenie wielkanocnych pokarmów. Można będzie je skropić święconą wodą.

Miejmy świadomość, że wielu z naszych rodziców czy znajomych, nieposiadających internetu, nie będzie mogło skorzystać z powyższych  wirtualnych możliwości.

Wszystkim, którym nie będziemy w stanie pomóc w skorzystaniu z internetu zasugerujmy oglądanie transmisji Mszy św. w języku angielskim z katedry Świętego

Patryka, nadawanych na 31 kanale telewizyjnym:
– w Niedzielę Palmową o godzinie 11.00 przed południem
– od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy o 1.00 po południu
– w Wielki Czwartek i Wielką Sobotę o 7.30 wieczorem
– a w Niedzielę Zmartwychwstania o 11.00 przed południem.

Poza tym w Wielką Sobotę, 11 kwietnia, o godzinie 7.00 wieczorem, podczas regularnej polskiej audycji, nadamy na falach radia 3ZZZ (FM.92,03) nagranie polskiej Mszy świętej Wielkanocnej, odprawianej w naszym polskim kościele w Essendon.

Ojciec Święty Franciszek przypomina nam o pięknej katolickiej tradycji duchowego przyjmowania Komunii Świętej o każdym czasie, a zwłaszcza podczas oglądania transmisji Mszy św., lub słuchania jej w radio. Możemy wówczas otworzyć swe serca i umysły na przyjście Chrystusa i powiedzieć Mu w szczerej modlitwie: „Chcę Cię przyjąć Panie Jezu, wejdź, proszę Cię, do mojej duszy, wejdź do mojego serca, umocnij moją wiarę, nadzieję i miłość, pozostań ze mną, chcę do Ciebie należeć, pomóż mi, Panie”… Taka, lub podobna modlitwa, gdy nie można fizycznie przyjąć Komunii świętej, przynosi wielu chrześcijanom wewnętrzny pokój i jednoczy ich z Panem Bogiem i z całym Kościołem.

Uczy nas także tenże Kościół święty, że w czasach, gdy nie można przystąpić do spowiedzi należy w modlitwie wyznać Bogu swoje grzechy, szczerze za nie żałować i przyrzec, że jak się tylko otworzy możliwość przystąpienia do spowiedzi to wyzna się te grzechy przed kapłanem. Pan Bóg, który patrzy w serce i nas doskonale rozumie nie odmówi żałującemu za grzechy człowiekowi swojego przebaczenia i udzieli mu duchowego pokoju.

Nie traćmy nadziei. Na razie przeżywamy wraz z całym światem Wielki Tydzień, czyli dni okrutnej męki i straszliwej śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Łączymy się w modlitwie i współczuciu z chorymi i umierającymi na całym świecie. Płaczemy wraz z nimi, modlimy się o zachowanie nas i naszych bliskich od tej pandemii i prosimy o jej odwrócenie.

Ale my Chrześcijanie wierzymy w Chrystusowe Zmartwychwstanie i w Jego zwycięstwo nad śmiercią. Wierzymy w Jego końcowe zwycięstwo nad nienawiścią, przemocą i grzechem. Zaufajmy Mu. Przyjmijmy Jego obietnicę, że kto w Niego wierzy nie umrze, ale żyć będzie na wieki w ramionach nieskończonej Bożej Miłości.

Powierzmy mu nas samych, nasze wspólnoty parafialne, nasze rodziny i naszych bliskich, a także Polskę, Australię i cały świat. Niech w naszych sercach podczas nadchodzących Świat, mimo straszliwej pandemii i domowego uwięzienia zabrzmi jeszcze raz radosne i pełne nadziei „Alleluja”.

Chrystus zmartwychwstał i żyje, jest pośród nas i my też żyć będziemy. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umocni Wasza nadzieję, niech błogosławi Wam i Waszym rodzinom i niech Wam pomoże przeżyć te dni w radości i pokoju. Jesteśmy z Wami sercem i modlitwą i wszystkich świątecznie pozdrawiamy:
Chrystus zmartwychwstał! Zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja!

Ks. Wiesław Słowik SJ
Ks. Tadeusz Rostworowski SJ
Ks. Ludwik Ryba SJ
Ks. Mariusz Han SJ