Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (Zmartwychwstanek) zostało założone przez Matkę Celinę Borzecką w Rzymie, 6 stycznia 1891 r.

Matka Celina urodziła się w Antowilu w Polsce, 29 października 1833 r. Już jako dziecko, zawsze chciała służyć Bogu w szczególny sposób, ale jej rodzice mieli inny pomysł i w wieku 20 lat wyszła za mąż za Józefa Borzęckiego. Celina była oddaną żoną i kochającą matką czwórki dzieci, z których dwoje zmarło wniemowlęctwie, a pozostały przy życiu dwie córki: Celina i Jadwiga, która później miała zostać współzałożycielką Zgromadzenia wraz ze swoją matką.

Po 21 latach szczęśliwego małżeństwa Józef Borzęcki doznał paraliżu i zmarł w 1874 roku. W następnym roku, Celina i jej dwie córki zamieszkały w Rzymie, gdzie spotkały ks. Piotra Semenenkę, jednego z współzałożycieli Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (Zmartwychwstańców). Ten święty kapłan został kierownikiem duchowym Celiny i to on zdecydowanie doradził jej, aby założyła nowe Zgromadzenie. Oficjalnie powstało ono w 1891 r. po tym, kiedy Matka Celina i Matka Jadwiga złożyły swoje dożywotnie śluby zakonne.

Nowa wspólnota jako jej główny cel obrała: uwielbienie Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa, uświęcenie jej członków i szerzenie Królestwa Bożego poprzez pracę apostolską i wychowawczą. Duch Kongregacji polegał na całkowitym wyrzeczeniu się siebie, aby pełnić wolę Bożą, wyrażoną w haśle: „Przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały” wyrytym na srebrnym krzyżu noszonym przez każdą z sióstr od chwili złożenia profesji wieczystej.

Reguła Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego otrzymała oficjalne zatwierdzenie Kościoła 17 lipca 1905 roku. Po tej radości nastąpił wielki smutek. Rankiem, 27 września 1908 r. w Kętach w Polsce, wskutek zawału serca zmarła Matka Jadwiga, która w opinii Matki Celiny miała po niej przejąć przewodnictwo nad całym Zgromadzeniem.

Matka Celina kontynuowała zatem swoje dzieło kierowania Zgromadzeniem aż do swojej śmierci w Krakowie -26 października 1913 roku – na trzy dni przed jej 80-tymi urodzinami.

Posługa Zgromadzenia rozprzestrzeniła się na cały świat. Dziś jest w sumie 700 sióstr, które w 76 wspólnotach pracują we Włoszech, w Polsce, USA, Anglii, Kanadzie, Australii, Argentynie i ostatnio w Tanzanii.

W Prowincji Chicago w USA, Resurrection Health Care zarządza siecią szpitali ogólnych, domów opieki dla chorych i osób starszych oraz klinik podstawowej opieki zdrowotnej. W innych Prowincjach i Regionach siostry są zaangażowane w parafie, katechizację, opiekę społeczną, grupy młodzieżowe i edukację.

Pierwsze dwie Siostry Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Australii przybyły do ​​Sydney 21 stycznia 1952 r.,  a wkrótce dołączyły do ​​nich także inne siostry, które były powołaniami zagranicznymi i australijskimi. Za zgodą arcybiskupa Melbourne Daniela Mannixa ich praca w Australii rozpoczęła się osiedlenia polskich migrantów powojennych.

3 maja 1952 r. Siostry założyły Resurrection House w Essendon jako klasztor, szkołę podstawową i ośrodek opieki nad dziećmi, przejmując pełnodobową nad nimi opiekę do 1970 r. Istniejąca stajnia i powozownia zostały przekształcone w kaplicę i infirmerię. Później stała się ona biblioteką szkolną po wybudowaniu Polskiego Sanktuarium Maryjnego, które zostało poświęcone w 1973 r. przez kard. Karola Wojtyłę, przyszłego papieża Jana Pawła II.

W 1965 roku na prośbę proboszcza ks. Josepha O’Keefe, dyrektora fundacji i nauczycieli w parafialnej szkole podstawowej St. Martin De Porres, siostry Zmartwychwstanki zapewniały kadrę nauczycielską do 1992 roku.

W 1956 roku Siostry założyły również klasztor, przedszkole i ośrodek opieki nad dziećmi w Royal Park w Adelajdzie. Siostry kontynuowały prowadzenie ośrodka opieki nad dziećmi po przekształceniu akademików w ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny w 1982 r. Podobnie jak w Essendon, uczyły również w szkołach parafialnych w St. Stanislaus Royal Park i Our Lady Queen of Peace w Albert Park. Dom św. Stanisława został zamknięty w 2011 roku, a Resurrection House pozostaje jedyną wspólnotą  Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Australii.

ZMARTWYCHWSTANKI
Resurrection Sisters CR (klasztor, szkoła i przedszkole, zakrystia)
1. 6 Aberfeldie St. Essendon, Victoria, 3040
Tel. +61 03 9337 8083 lub + 61 03 9401 6330; E-mail: principal@resess.catholic.edu.au

Od lewej: s. Janina, s. Maksymiliana, s. Teresa, s. Hermina i s. Krystyna

Od lewej: s. Janina, s. Maksymiliana, s. Teresa, s. Hermina i s. Krystyna