Nie popadajmy w klerykalizm – mówi papież Franciszek. Świeccy są bohaterami Kościoła. Dzisiaj szczególnie potrzebne jest poszerzenie przestrzeni dla bardziej wyrazistej obecności kobiecej w Kościele.

Poprzez chrzest, wszyscy zostaliśmy wezwani do bycia uczniami misjonarzami Pana. Wiele kobiet, odpowiadając na to wezwanie, utrzymuje Kościół na całym świecie, z godnym podziwu oddaniem i żarliwą wiarą. Ojciec Święty rozpoznaje to, gdy proponuje „aby kobiety miały rzeczywisty i skuteczny wpływ na organizację, na najważniejsze decyzje i na prowadzenie wspólnot, ale aby czyniły to w stylu właściwym dla kobiet”. Nie po raz pierwszy nalega na to, aby kobiety zajmowały odpowiedzialne stanowiska w Kościele i uczestniczyły w gremiach decyzyjnych.

„Nikt nie został ochrzczony jako kapłan lub biskup. Nie. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy. Poprzez obecność świeckich rozumie się przede wszystkim tę kobiecą, ponieważ to kobiety zazwyczaj pozostawione są na uboczu. Powinniśmy promować włączanie kobiet w miejsca, gdzie podejmowane są ważne decyzje”.

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, a szczególnie kobiety bardziej uczestniczyli w gremiach decyzyjnych w Kościele.

Video Papieża co miesiąc przekazuje intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie https://thepopevideo.org/?lang=pl

Przy współpracy:
Vatican Media: https:/www.vaticannews.va/pl.html
Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia: http://www.laitfamilylife.va/