37. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 1-6 sierpnia 2023 r. w Lizbonie pod hasłem: „Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39). Tradycyjnie, wydarzenie zostanie poprzedzone Dniami w Diecezjach, które zostaną zorganizowane w dniach 26-31 lipca. 

RAZEM DO LIZBONY  – MŁODZIEŻ POLONIJNA NA ŚDM

W ŚDM może wziąć udział każdy młody człowiek, zasadniczo między 14 a 35 rokiem życia, akceptujący religijny charakter wydarzenia. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów prawnych i wskazanego przez nich fizycznie obecnego na wyjeździe pełnoletniego opiekuna.

Dla Młodzieży polonijnej istnieją dwie możliwości rejestracji uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży: przez lokalne duszpasterstwo (diecezję zamieszkania) lub przez biuro organizacyjne polskie – jako grupa polonijna (wybieramy kraj zamieszkania) pod hasłem ,,emigracja”.

Grupy polonijne mogą przygotować program artystyczny, który będzie zaprezentowany na „scenie polskiej” w Lizbonie. Prosimy o zgłaszanie takich grup, co daje też możliwość  ubiegania się o dofinansowanie na ten cel.

Grupy Młodzieży polonijnej, które zdecydują się na wyjazd z diecezją zamieszkania proszone są także o rejestrowanie się  w polskim systemie, co daje możliwość kontaktu z innymi grupami polskimi i polonijnymi, włączenia się w Dzień polski w Lizbonie, udział w „scenie polskiej” oraz otrzymywanie materiałów informacyjnych.

Powstawała interaktywna mapa, która może w sposób wizualny jednoczyć wszystkich, którzy  przygotowują się do ŚDM zarówno z Polski jak i z zagranicy, a także pomoże młodym, zwłaszcza z małych ośrodków polonijnych znaleźć  miejsce i dołączyć się do grupy przygotowującej się na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży.

 

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIATOWEGO DNIA MLODZIEŻY

Komitet Organizacyjny w Lizbonie przygotował program formacyjny – jako propozycja do spotkań młodych  w parafiach przed wydarzeniami centralnymi w Lizbonie. Program nosi nazwę Rise Up – Powstań! – 10 spotkań.

 

Na stronie FORMACJA sukcesywnie są zamieszczane materiały także w jęz. polskim oraz inne propozycje programowe pomocne w formacji duchowej.

Powstań! w wersji polskiej – Spotkanie nr. 1

Wszystkie informacje i materiały zamieszczane są na bieżąco na stronie Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM . W razie pytań prosimy kontaktować się z KBO ŚDM  /e-mail: /biuro@sdmpolska.pl , tel. +48504894489/