4 września 2022 roku, w kościele Świętego Ignacego w Richmond podczas niedzielnej Mszy świętej państwo Władysława i Gustaw Bernardowie dziękowali Bogu za 60 lat swojego małżeństwa. Obydwoje cieszą się wielkim szacunkiem pośród polskiej społeczności w Melbourne. Władzia jest długoletnią zelatorką Koła Różańcowego, a Gustaw filarem Polskiego Komitetu Kościelnego w Richmond.

Gustaw BERNARD urodził się tuż przed II Wojną w województwie opolskim. Zanim wraz ze swoją rodziną opuścił Polskę, przenosząc się w 1957 roku do Niemiec, ukończył szkołę podstawową i zawodową w powojennej Polsce. Po trzech latach w Niemczech wyemigrował do Australii. W Melbourne osiadł w l960 roku.

Władzia TATARCZUK urodziła się niedaleko Lublina u schyłku wojny, gdy jej rodzina, wysiedlona z okolic Tarnopola, szukała w powojennej Polsce nowego domu. Znalazła go w okolicach Zielonej Góry, ale nie na długo. Zaproszeni przez wujka w 1960 roku Państwo Tatarczukowie wraz z trójką dzieci przybyli do Melbourne.

Władzia i Gustaw poznali się na kursie języka angielskiego niedługo po przybyciu na antypody i od pierwszego wejrzenia zakochali się na umór. Pierwszego września 1962 roku w kościele św. Ignacego w Richmond odbył się ich ślub. Błogosławił im Ojciec Józef Janus SJ.

Mają dwoje wykształconych dzieci i kilkoro wnuków. Syn jest lekarzem, a córka bankowcem. Są bardzo radosnym i doskonale rozumiejącym się małżeństwem, ubogaconym w przeszłości bardzo trudnym doświadczeniem.

Władzia oprócz zajmowania się domem i rodziną pracowała zawodowo przez wiele lat, ale też nie stroniła od pracy społecznej na różnych polach. Znają ją i bardzo cenią jej ofiarną pomoc różne organizacje charytatywne, lokalna parafia i polska wspólnota w Richmond. Obdarzona niezwykłym talentem organizacyjnym nie szczędzi sił i czasu w służbie społecznej.

Gustaw, wyjątkowo uzdolniony stolarz i cieśla zarazem, po kilkunastu latach zatrudnienia w różnych biznesach przez dwie dekady prowadził swoją własną firmę budowlaną. Zamknął ją na skutek choroby blisko 30 lat temu.

Zasługi pana Bernarda dla Polskiej Katolickiej Wspólnoty na terenie Wiktorii są niezwykłe. Księża Chrystusowcy oraz polska społeczność gromadząca się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Keysborough jest mu wdzięczna za dwa lata bezpłatnej profesjonalnej usługi podczas budowy kościoła, a potem za ciągłą fachową pomoc. Polskie Sanktuarium Maryjne w Essendon, skupiające Polaków od 50 lat jest mu wdzięczne za bezinteresowne poprowadzenie gruntownych renowacji i przebudowy kaplicy Matki Bożej oraz części kościelnej, trwające kilka miesięcy i za to, że ciągle można liczyć na jego bezinteresowną, fachową pomoc przy następnych projektach. Jezuickie Centrum Duszpasterstwa Polskiego, służące polskiej społeczności od 70 lat, jest mu wdzięczne za profesjonalne, honorowe kierowanie bardzo skomplikowaną przebudową budynku na zapleczu, trwającą 18 miesięcy, za renowację elewacji oraz za wieloletnią gratisową troskę o utrzymanie Centrum Polskiego Duszpasterstwa w Richmond.

W uznaniu niezwykłych zasług dla polskiego społeczeństwa w Melbourne, a także dla swej lokalnej parafii w Syndal Arcybiskup Denis Hart w 2011 roku, podczas poświęcenia nowej kaplicy w Essendon, udekorował Gustawa watykańskim medalem „Benemerenti”.

Pan Gustaw jest niezwykle ofiarnym i bardzo popularnym członkiem Polskiego Komitetu Kościelnego przy najstarszym wiktoriańskim ośrodku duszpasterskim w Richmond. Kilkanaście lat temu założył też w Richmond i przez wiele lat prowadził polską grupę Anonimowych Alkoholików, a po zawieszeniu jej działalności nadal z wielkim poświęceniem opiekuje się Polakami dotkniętymi chorobą alkoholową.

W niedzielę 4 września po dziękczynnej Mszy świętej Władzia i Gustaw odnowili małżeńską przysięgę i przyjęli błogosławieństwo na dalsze wspólne lata. Uczestnicząca w niedzielnej Mszy świętej wspólnota zareagowała spontaniczną owacją i gratulacjami, a potem w Klubie St.Igs kontynuowano celebracje przy słodkim poczęstunku ufundowanym przez dostojnych jubilatów.

Dziękując Władzi i Gustawowi za niezwykłą ofiarną i pogodną służbę dla polskiej społeczności w Wiktorii życzymy im dalszych szczęśliwych lat obfitujących w dobre zdrowie i wdzięczną życzliwość. Podziękujmy też za nich Panu Bogu, bo są dla nas Jego niezwykłym darem.

Ks. Wiesław Słowik SJ

 

Władzia & Gustaw 60 lat temu

Władzia & Gustaw i ich dzieci

Władzia & Gustaw – 4 września 2022 w Richmond

 

Zdjęcia:
– rodzinny album Władysławy i Gustawa Bernardów
– Ryszard Grażewski (Richmond)