„POLSCE NA JEJ ŚWIĘTO”
KONCERT
W 70-TĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
DALLAS BROOKS HALL
Melbourne
13.XI.1988
z udziałem Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa

Kopia okładki jednej z dwu kasetek magnetofonowych, na których utrwalono nagranie koncertu („na żywo”)

PROGRAM:
Przywitanie – Barbara Czech & Tadeusz Frączek
„Nie walczymy o Polskę szlachecką” (I. Paderewski) – Marek Perepeczko
„Bałtyk” (Wedow) – Krzysztof Bień
„Idzie Żołnierz Borem, Lasem” (?) – Chór im. S. Moniuszki
„Pieśń Konfederatów” (J. Słowacki) – Zespół dziecięcy „Promyki” & Stanisław Jabłoński
„Polonez Kościuszki” (?) – Chór im. S. Moniuszki
„Kiedy prawdziwie Polacy powstaną” (?) – Aleksander Staśkowski
„Samosierra” (M. Konopnicka) – Zespół „Wesołe Nutki”
„Warszawianka” – Chór im. S. Moniuszki
„Korab wolności” (S. Goszczyński) – Krzysztof Bień
„Wyjście z Polski” (S. Goszczyński) – Kaja Bień
„Orzeł Biały” – Zespół „Wesołe Nutki”
„Bogarodzico” – Chór im. S. Moniuszki & Kaja Bień
„Rota” (F. Nowowiejski) – Chór Syrena
„Chleb” – Alicja Konikowska
„Z dymem pożarów” (K. Ujejski) – Chór Syrena
„Ostatnia strofa” (K. Ujejski) – Janusz Filipczak
„I wstał Anhelli z grobu” – Krzysztof Bień
„Do wolności” – Zespół dziecięcy „Promyki”
„Pamięci Traugutta” (K. Ujejski) – Janusz Filipczak
„Ojczyzną moją jest Bóg” (Tuwim; Maksymiuk) – Zespół dziec. „Promyki”
„Wspomnienie Ewuni” (U. Pacakwa) – Ewa Malinowska
„Orzeł Biały” – Chór Syrena
„Modlitwa” (M. Hamer) – Aleksander Staśkowski
“Wojenko, wojenko” – Chór im. S. Moniuszki
„Legiony” – Chór Syrena
„Orlątko” – Zespół „Wesołe Nutki”
„Moja Ojczyzna” (Emski; Oppman) – Zespół dziecięcy „Promyki”
„Żyj Polko moja” – Michał Michalski
„Droga” (W. Broniewski) – Stanisław Jabłoński
„Wszystko co nasze” – (Kozielewski; Małkowska) – harcerskie hufce „Podhale”
„Pałacyk Michla” (Szczepański) – harcerskie hufce „Podhale”
„Mogiłka na skwerze” – Marta Achler
„Kołysanka deszczowa” (Matuszkiewicz) – harcerskie hufce „Podhale”
„Wszystko” (Słonimski) – Aleksander Staśkowski
„Czerwone Maki” (Konarski; Schutz) – Gwidon Borucki & Chór Syrena
„O Bracie Robotniku” (L. Staff) – Krzysztof Bień
„Mario, Matko Polskiej Ziemi” (strajk sierpniowy) – Grażyna Krajewska
„Wyjdzie stu robotników” (JS) – Krzysztof Bień
„Papież” (E. Bryl) – Aleksander Staśkowki
„Żeby Polska” (J. Pietrzak) – złączone chóry
„Kochany Synku” (list matki) – Alicja Konikowska
„Nie płacz mamo” (Otto) – Kamil Gamański
„Ballada” (L. Ptak SJ) – Krzysztof Bień
„Popiełuszko” (E. Bryl) – Stanisław Jabłoński
„Jawor” (E. Bryl; W. Korcz) – Kaja Bień
„Tyle lądów” (Z. Jasnota) – Grażyna Krajewska
„Idźmy razem w świat” (Dwornik) – Joanna Bujnowska & Bożena i Lidia Miklas
„Nadzieja” (J. Pietrzak) – Daniela Antas
„Żeby Polska” (J. Pietrzak) – złączone chóry & soliści
„Święty Boże” (K. Wierzyński) – Stanisław Jabłoński
„Skrzydła” – Grażyna Krajewski, chóry i wszyscy artyści

…………………………

KIEROWNICTWO MUZYCZNE – Tomasz Śpiewak
KIEROWNICTWO WOKALNE – Maryla Skóra
CHÓR SYRENA – Zygmunt Nowak
CHÓR IM. S. MONIUSZKI – Stanisław Karpiński
ZESPÓŁ DZIECIĘCY „PROMYKI” (GEELONG) – Urszula Kamburowska
ZESPÓŁ „WESOŁE NUTKI” – Teresa Czopowska
HARCERSKIE HUFCE „PODHALE” – Irena Janus-Olchowik
PRZY FORTEPIANIE – Tomasz Śpiewak, Teresa Czopowska, Irena Olchowik
GITARY – Janusz Gil, Tony Filipowicz & Aleks Terech
KONSULTACJA ARTYSTYCZNA – Marek Perepeczko
WYBÓR TEKSTÓW & KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE – ks. Wiesław Słowik SJ