Koncert „O Powstaniu Warszawskim opowieść” wystawiony w Teatrze Narodowym (National Theater – St. Kilda) w Melbourne 9 października 1994 r. w 50. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i prezentujący oryginalną powstańczą poezję i piosenkę. Podczas koncertu pojawiały się na dużym ekranie oryginalne zdjęcia Jerzego Tomaszewskiego uwieczniające powstańczą Warszawę. Miał 19 lat, gdy po 37 dniach fotografowania Powstania został ranny. Filmowe klisze przez wiele lat ukrywała Wacława Zacharska.

 

 

 

PROGRAM
Powitanie i otwarcie Koncertu – Jerzy Wiesław Fiedler, prezes Koła Armii Krajowej w Melbourne
Wprowadzenie – Kaja Bień i Hubert Rogiński
Piosenka o mojej Warszawie – (skrzypce) – Helena Shafir
Epitafium (J. Radzymińska) – Halina Bielecka
Warszawianka (rok 1830) – Chór Syrena
Przysięga Armii Krajowej
Rozkaz dowódcy Armii Krajowej „Bora” Komorowskiego
Naprzód do boju żołnierze (Pochmurny; Aniela) – Chór Syrena
Ojczyzna (J. Radzymińska) – Iga Białoszewska-Bajer
Psalm Powstańczy (J. Radzymińska) – recytacja zbiorowa
Marsz Mokotowa (J. Markowski; M. Jezierski) – Kwintet „Credo”
Hej chłopcy, bagnet na broń (K. Krahelska) – Chór Syrena
*** (K. Baczyński) – Stanisław Jabłoński
Wizerunek (K. Baczyński) – Aleksander Saśkowski
List Papieża Jana Pawła II, odczytany 1 sierpnia 1994 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie – Kaja Bień & Hubert Rogiński
Wszystko, co nasze Polsce oddamy (O. Małkowska, L. Kozielewski) – harcerze i harcerki hufców „Podhale” (Melbourne)
Pytali się o nas (J. Osińska; Anna Pestka) – Hania Terech i Hufce „Podhale”
List do Matki (J. Radzymińska) – Roman Bielecki
Harcerska Poczta Polowa (K. Wodzyńska) – Halina Bielecka
Modlitwa Harcerska (S. Bugajski) – harcerskie hufce „Podhale”
Hymn Szarych Szeregów (T. Jadźwiński) – harcerskie hufce „Podhale”
Groza (J. Radzymińska) – Iga Białoszewska-Bajer
Marsz Kompanii K-3 (L. Kołodziejczyk; J. Pogorzelski) – Kwartet Męski
Wspomnienie o krzyku miasta (J. Radzymińska) – Halina Bielecka
Wspomnienia uczestników Powstania (M. Borzyńska-Fiedler; T. i Z. Bojarscy) – Kaja Bień & Hubert Rogiński
Pałacyk Michla (J. Szczepański) – Zespół „Jutrzenka” i Polonezowe „Dorotki”
Dnia pierwszego września (?) – Kamil Bober
Humoreski: Hass, Siekiera motyka – Kamil Bober i Konrad Dorecki
Chłopcy z AK (E. Lipiński) – Konrad Dorecki
Szturmówka (J. Ekier; S. Dobrowolski) – Michał Michalski i chór Syrena
Na wojenkę poszli chłopcy (K. Wieloński) – Grażyna Krajewska i chór Syrena
Sanitariuszka Małgorzatka (J. Markowski; M. Jezierski) – Wojciech Czuba
Prawda gorzka (J. Radzymińska) – Iga Białoszewska-Bajer
Msza Powstańców (J. Radzymińska) – recytacja zbiorowa
Braciom z drugiego brzegu (J. Radzymińska) – Stanisław Jabłoński
*** (K. Baczyński) – Aleksander Staśkowski
Marsz Żoliborza (B. Lewandowski) – Kwintet „Credo”
Podróż Świętego Piotra (F. Konarski) – Aleksander Staśkowski
Wiara (J. Radzymińska) – Halina Bielecka
Hej, maszerujemy po obozie (?) – Kwartet Męski
Mogiła Nieznanego Mieszkańca Warszawy (A. Słonimski) – Stanisław Jabłoński
Ostateczna Modlitwa (J. Radzymińska) – Recytacja zbiorowa
Słowo na zakończenie – Mr. Tony Macken (Australian-Polish Legal Association)

……………………….

WYBÓR TEKSTÓW I REŻYSERIA
ks. Wiesław Słowik SJ

KIEROWNICTWO MUZYCZNE I ARANŻACJE
Tomasz Śpiewak

KIEROWNICTWO WOKALNE
Maryla Skóra

SCENOGRFIA
Piotr Bajer

CHÓR SYRENA
pod dyrekcją Zygmunta Nowaka

ZESPOŁY WOKALNE:
„Credo”, „Kwartet Męski”,
„Jutrzenka” i „Polonezowe Dorotki”
Maryla Skóra

HARCERSKIE HUFCE „PODHALE”
Irena Janus-Olchowik

KIEROWNICTWO ORGANIZACYJNE
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Melbourne