Szekspir powiedział, że przebaczenie jest podwójnym błogosławieństwem. Błogosławieństwem dla tego, który przebacza i dla tego, który doznaje przebaczenia. Jest błogosławieństwem, które niesie zbawienną jedność z Bogiem i bliźnim.

Czy można piękniej i dosadniej, bardziej zrozumiale i przekonująco wyrazić myśl o słuszności, niż czyni to Ewangelia? Przebaczenie nie jest sprawą prostą i łatwą – przebaczyć szczerze i całkowicie temu, który wyrządził nam rzeczywistą krzywdę, nie jest sprawą prostą. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. Warto jednak pamiętać, ze od przebaczenia jednak zależy nasze zbawienie.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Rostworowski SJ.