Jubileuszowa Msza św. w Kościele św. Ignacego w Richmond z okazji 150-lecia przybycia do Australii pierwszego duszpasterza polonijnego o. Leona Rogalskiego SJ.

Uroczysta Msza św. z okazji 150-tej rocznicy przybycia do Australii pierwszego polskiego kapłana i zakonnika, duszpasterza polskich emigrantów , Jezuity
O.Leona Rogalskiego.Przed 150. laty 20 marca 1870 r przypłynął do Australii aby otoczyć duszpasterską opieką przebywających tutaj emigrantów, mówiących i modlących się w języku polskim.

Mszy św. przewodniczył Prowincjał australijskich Jezuitów o. Brian McCoy SJ. Koncelebrowali o. Wieslaw Antoni Slowik SJ, o. Ludwik Ryba SJ, o. Tadeusz Rostworowski SJ , o. Andrzej Paweł Bieś SJ z Polski, reprezentujący ojców jezuitów z Prowincji Polski Południowej oraz zaproszeni australijscy Jezuici.

 

Dłuższy opis wydarzenia:

W niedzielę 08 marca 2020 roku w kościele św. Ignacego Loyoli w Richmond została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 150-tej rocznicy przybycia do Australii pierwszego polskiego kapłana i zakonnika, duszpasterza polskich emigrantów, Jezuity O. Leona Rogalskiego SJ.

Do Australii przypłynął w marcu 1870 roku, aby otoczyć duszpasterską opieką przebywających na piątym kontynencie emigrantów, mówiących i modlących się w języku polskim. Władając także angielskim i niemieckim językiem wspierał również wydatnie niemieckich i irlandzkich osadników.

Dzięki niemu powstało Polish Hill River, przez wiele lat działała szkoła kształcąca polskie dzieci i funkcjonowała polska biblioteka, podtrzymująca polskiego ducha w kolejnych pokoleniach. Zmarł w 1906 roku i spoczął w krypcie kościoła św. Alojzego w Sevenhill. Pozostawił po sobie wspomnienie niezwykle zorganizowanego i ofiarnego duszpasterza oraz popularnego kaznodziei i rekolekcjonisty.

Obchodząc 150-tą rocznicę jego przybycia na antypody chcemy na nowo odkryć realia i trudy pierwszych emigrantów osiedlających się pod krzyżem południa i jednocześnie poznać rozmiary polskiego zaangażowania w budowę nowożytnej Australii.

Dla Rodaków z Wiktorii oraz dla polskich i australijskich jezuitów w Melbourne niedziela 8 marca w kościele świętego Ignacego była unikalną okazją do podziękowania Bogu za Ojca Rogalskiego, a także za setki Polaków osiedlających się na antypodach już 170 lat temu.

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył Prowincjał australijskich Jezuitów O. Brian McCoy SJ. W pięknej homilii przedstawił licznie zebranym zasługi i dokonania Ojca Rogalskiego oraz podkreślił niezmiernie ważną rolę duszpasterzy emigracyjnych.

Niewątpliwą zasługą Ojca Rogalskiego, oprócz troski o życie religijne i zbawienie katolickich emigrantów, było ugruntowanie patriotyzmu i podtrzymanie polskiej tożsamości osadników. Dowodem silnych więzi z krajem były ofiary przekazywane na rzecz rodaków prześladowanych w zaborze pruskim a także prenumerowanie polskojęzycznych czasopism.

Okazały Program uroczystości wydany na tę okazję wydatnie pomógł obecnym wziąć czynny udział, a wskrzeszony na tę okazję chór „Syrena” wspierał piękną oprawę muzyczną.

Oprócz O. Wiesława Słowika SJ, O. Ludwika Ryby SJ, O. Mariusza Hana SJ i O. Tadeusza Rostworowskiego SJ koncelebrowało tę dziękczynną Eucharystię 15 innych, australijskich jezuitów, pracujących na różnych polach w Melbourne.

Przybyły z Polski Ojciec Andrzej Paweł Bieś SJ reprezentował prowincjała oraz Południową Prowincję polskich jezuitów, obecną na antypodach od 150 lat najpierw poprzez Ojca Rogalskiego, a po wojnie przez Ojca Skudrzyka, Janusa, Pilsyka, Kiescha, Smydę, Ożoga, Nowickiego i kilku innych.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do sali obok kościoła na okazałe i pięknie zorganizowane przyjęcie przez jezuickie ośrodki polskiego duszpasterstwa z Richmond, Essendon i Oakleigh.

Przybywających gości witali wspaniale grający na instrumentach Klara, Kamil i Dominik Radwanowiczowie.

Na wstępie O. Wiesław Słowik SJ serdecznie przywitał blisko 300 uczestników którzy przybyli na to uroczyste świętowanie tak wyjątkowo pięknie przygotowane przez wszystkie trzy ośrodki.

Po czym Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, pan Marian Pawlik OAM w ciekawym wystąpieniu, wygłoszonym w obydwu językach, podkreślił zasługi Ojca Rogalskiego dla ówczesnych emigrantów i podziękował polskim jezuitom za ofiarną kontynuację tej bardzo nam potrzebnej misji w Melbourne.

Następnie o wystąpienie poproszono Ojca prof. Andrzeja Pawła Biesia SJ, autora książki pt „Leon Rogalski SJ – Duszpasterz Polskich Emigrantów w listach z Australii”, przedstawiającą jego życie i posługę.

Podczas spotkania można było nabyć tę książkę w polskiej i angielskiej wersji, którą bardzo serdecznie wszystkim polecam oraz pamiątkowe wino (Shiraz), z etykietą O. Leona Rogalskiego SJ, wyprodukowane przez jedną z najstarszych winiarni w Australii, jaką jest jezuicka wytwórnia win w Sevenhill, zaopatrująca w mszalne wino od 170 lat nie tylko Australię, ale także Oceanię.