We wtorek, 9 lipca godz. 9:30 we Frankfurcie n. Menem odbył się pogrzeb śp. o.  Leonarda Kiescha SJ. Polonie australijską na pogrzebie reprezentowali o. L. Ryba SJ i o. M. Han SJ

Po pogrzebowej Mszy świętej w kościele Świętego Wendena schorowane ciało Ojca Leonarda spoczęło w zakonnym grobowcu na południowym cmentarzu we Frankfurcie.

Podczas gdy rodzina, współbracia, przyjaciele i znajomi żegnali o. Leonarda we Frankfurcie, tutaj na Antypodach w naszym Sanktuarium Maryjnym w Essendon prawie w tym samym czasie została odprawiona Msza św. dziękczynna za śp. o .Leonarda.

O godz.19-tej odmówione zostały Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego za dusze śp. Leonarda.Następnie odbyła się prezentacja zdjęć z okresu kiedy był klerykiem, kiedy został powołany do wojska oraz z okresu posługi kapłańskiej już tutaj w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon.

Po prezentacji odprawiona została koncelebrowana Msza św. żałobna. Koncelebrze przewodniczył o. W. Słowik SJ.

Koncelebrowali: o.T.Rostworowski SJ,  Fr. Andrew Hamilton SJ, jezuita z Parkville, który reprezentował dzisiaj jezuitów z Melbourne,
Ks. Stanisław Lipski SCh, chrystusowiec, który reprezentował duszpasterzy z innych ośrodków w Melbourne.

Homilię wygłosił o. W. Słowik SJ

Podczas homilii przedstawił nam życiorys śp.o.Leonarda, który był bardzo wrażliwym kapłanem.

25 lutego 1973 roku w kościele św. Ignacego w Richmond ku wielkiej radości licznie zebranych rodaków o. Leonard Kiesch i o. Wiesław Słowik przyjęli święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Karola Wojtyły, dziś Św. Jana Pawła II, uczestniczącego w 40 Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym.

Dzień wcześniej, przy udziale tysięcznej rzeszy rodaków, Kardynał Wojtyła konsekrował w Essendon wielką dumę wiktoriańskiej Polonii – Polskie Sanktuarium Maryjne. Troskę o to Sanktuarium i o powstającą przy nim polską wspólnotę katolicką powierzono Ojcu Leonardowi.

Było to dla niego niełatwe wyzwanie.

Ojciec Leonard Kiesch SJ był pierwszym rektorem Sanktuarium Maryjnego w Essendon. Dzięki jego zapobiegliwości i wielkiej społecznej ofiarności szybko spłacono zaciągnięte na budowę Sanktuarium pożyczki.

Miał wielkie i gorliwe serce, całkowicie oddane Bogu i ludziom. Cechował go szacunek do każdego człowieka i wielka wrażliwość na ludzkie cierpienie. Był dobrym kaznodzieją i cenionym spowiednikiem.

Pozostawił po sobie wspaniałe dzieła i wiele wspomnień.

Podczas tej Dziękczynnej Mszy św. żegnali śp.O.Leonarda, przyjaciele i znajomi którzy doskonale pamiętali jego oddanie dla polskiej wspólnoty.

Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do sali kościelnej na poczęstunek, aby wspólnie powspominać dawne czasy spędzone tutaj w Melbourne ze śp.O.Leonardem.Dziękujemy prezesce Koła Pań , pani Julii Perkowskiej, jej mężowi oraz paniom które jej pomagały za przygotowanie poczęstunku.

Przygotowane kanapki , przekąski i ciasta bardzo wszystkim smakowały.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli do naszego Sanktuarium aby pożegnać śp.O. Leonarda Kiescha SJ i podziękować za niego Bogu.

Dziękujemy Alexsowi Terechowi za przygotowanie prezentacji zdjęciowej.

„ Dobry Jezu a nasz Panie , daj Mu wieczne spoczywanie. ”

„Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.”

Wspomnienie o ks. Leonhardzie Kieschu SJ: