Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przybyli tak licznie dzisiaj na Mszę św. i nabożeństwo do św. Rity. Cieszymy się bardzo, że jest nas coraz więcej i kult tej patronki od spraw trudnych i beznadziejnych bardzo się rozwija w naszym Sanktuarium tak, że dzisiaj zabrakło nam róż i nie wystarczyło dla wszystkich, za co bardzo serdecznie przepraszamy.

Po nabożeństwie rozdawane były pamiątki, które nasze drogie siostry zakonne: s. Hermina i s. Teresa, przywiozły z Cascii. Po wspólnej modlitwie serwowany był poczęstunek dla wszystkich, którzy przybyli na nabożeństwo. Dziękujemy siostrze Herminie, która podzieliła się z nami osobistymi wrażeniami z podróży do Cascii, miejscowości, gdzie żyła św. RITA i z wizyty w klasztorze gdzie jest pochowana.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie i wspólną modlitwę za miesiąc, czyli 22 września 2022 roku.

Zdjęcia poniżej: Małgorzata Dymek.