Każdego roku, 15 sierpnia obchodzimy jedno z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, święto, które upamiętnia przyjęcie Maryi do Nieba. Po zakończeniu ziemskiego życia Matka Boża wraz z duszą i ciałem została wzięta do Nieba. W polskiej tradycji Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zwane jest też świętem Matki Bożej Zielnej – patronki ziemi i roślinności.

W naszym Sanktuarium Maryjnym w Essendon obchodziliśmy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Rozpoczęliśmy nabożeństwem Maryjnym o godz. 18.30, a o godz 19-tej odprawiona została uroczysta Msza św., której  przewodniczył i homilię wygłosił ks. Mariusz Han SJ.

Wierni naszej polskiej tradycji przybyliśmy do naszego Sanktuarium przynosząc bukiety kwiatów, ziół i owoców które symbolizują dobro, jakim nas Bóg obdarzył. Dziękując za dar wiary, za pokój w naszych rodzinach, za zdrowie i wszelkie dobro otrzymane z Bożych rąk, modląc się o obfity plony, ks. Mariusz na zakończenie Mszy św. poświęcił przyniesione bukiety. W ten sposób wyrażamy głębokie przekonanie w prawdę, iż chleb codzienny wraz z całą ziemią jest darem samego Boga. Prosiliśmy Maryję, aby nauczyła nas tak żyć abyśmy kiedyś mogli stanąć przed Bogiem z naręczem dobrych czynów tak, jak dzisiaj stajemy z naręczem tych wonnych ziół i pięknych kwiatów.

Zdjęcia poniżej Małgorzata Dymek