SIR PAWEŁ EDMUND STRZELECKI O SOBIE

FRAGMENTY LISTÓW I DZIENNIKA

czyta
KRZYSZTOF BIEŃ

wprowadzenia i komentarze historyczne pióra
LECHA PASZKOWSKIEGO

czyta
TADEUSZ FRĄCZEK

Wybór tekstów i produkcja
KS. WIESŁAW SŁOWIK SJ

Tłumaczenie Dziennika z języka angielskiego
JAN FLIS

Tłumaczenie Listów z języka francuskiego
ZOFIA RYLSKA

wydano w formie kasetki magnetofonowej staraniem
Towarzystwa Polskiej Kultury w Wiktorii
Melbourne – Australia – 1996

okładka oryginalnej kasetki magnetofonowej

ERRATA

W ostatnim segmencie nagrania nazwisko znanego geografa i autora obszernej monografii o Strzeleckim Wacława SŁABCZYŃSKIEGO przedstawiono jako Wacława Słaboczyńskiego. Pomnik Strzeleckiego znajduje się nie pod Newcastle, lecz w centrum miasta na wzgórzu noszącym od l989 roku nazwę „Strzelecki Scenic Lookout” natomiast drugi pomnik – obelisk Strzeleckiego stoi przy New England Hwy. w East Maitland.