INTENCJE:

Prośmy o wieczną radość i pokój dla śp. Józefa Mariampolskiego w pierwszą rocznicę śmieci oraz dla jego siostry śp. Lili Kaczorowskiej, zmarłej w Londynie. Za śp. Józefa Sobkowicza w 10 rocznicę śmierci i śp. Edwarda Kruka. Za śp. Rufinę Babul oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla Zygmunta Adaśko i jego rodziny.

W 82 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę polecajmy dzisiaj Bogu wszystkie ofiary tej zbrodniczej napaści: zamordowanych w różnych miejscach kaźni, zamęczonych w więzieniach i łagrach oraz zagłodzonych na Syberii i wielu innych miejscach zsyłki.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Wprawdzie dzisiaj, gdy już 70 procent wiktoriańskiej populacji przyjęło co najmniej pierwszą szczepionkę przeciwkowidową i spodziewamy się wyczekiwanego ogłoszenia planu dalszej walki z pandemią, a także stopniowego likwidowania drastycznych restrykcji, to jednak kościoły pozostają jeszcze zamknięte. Dopóki nie możemy do nich wrócić korzystajmy z przekazów internetowych i nie traćmy kontaktu z Eucharystią i Bożym Słowem. Szpitale i domy opieki nie pozwalają jeszcze na regularne odwiedzanie chorych. Wpierajmy ich naszą modlitwą. Nie traćmy ducha i nadziei na lepsze jutro, okazujmy sobie wzajemną troskę i podtrzymujmy telefoniczne kontakty.

We wtorek obchodzić będziemy w Kościele wspomnienie świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, a we czwartek Świętego Ojca Pio.

W najbliższych dniach podczas Mszy świętych odprawianych w kaplicy domowej modlić się będziemy: w poniedziałek za śp. Siostrę Bernadettę Salvati; we wtorek w intencji rodziny Walsh oraz o Boża opiekę dla Ani, Eli i ich rodzin; we środę za śp. Serge Alba w piątą rocznicę śmierci; we czwartek o zdrowie i potrzebne łaski dla Zygmunta Adaśko i jego rodziny; w piątek za śp. Rufinę Babul; w sobotę za śp. Adama Kobylańskiego; a w przyszłą niedzielę za śp. Rubinę Babul oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Grażyny i Jerzego Hermanów.

Ojcu Ludwikowi Rybie dziękujemy za odprawienie dzisiejszej Mszy świętej oraz za homilię, a Ojcu Mariuszowi za możliwość internetowego uczestniczenia w liturgii, sprawowanej w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon.