W 1949 roku liczba polskich powojennych uchodźców, szukających schronienia w Australii, znacznie się zwiększyła. Dla wielu Polaków w Wiktorii rok 1999 był czasem podsumowań i refleksji. Mijało także pierwsze dziesięciolecie odzyskanej przez Polskę suwerenności. Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii na różne sposoby i różnymi inicjatywami podkreślało Złoty Jubileusz Polskiego Osadnictwa w Australii.

We współpracy z Polskim Duszpasterstwem i Towarzystwem Polskiej Kultury w Wiktorii centralne uroczystości jubileuszowe zorganizowano w listopadzie. Rozpoczęto je dziękczynną Mszą świętą w Katedrze świętego Patryka, której przewodniczył Arcybiskup Georgę Pell w obecności emerytowanego Arcybiskupa Sir Francis Thomas Little. Uczestniczyło w niej wielu polskich i australijskich dygnitarzy, z Konsulem Generalnym RP (Osuchowskim) i federalnymi ministrami na czele. Gremialny udział Polaków, zaangażowanie organizacji społecznych, dzieci i młodzieży polonijnej, biorących żywy udział oraz niezwykle życzliwa Polakom i świetnie przygotowana homilia arcybiskupa Georg’a Pell’a nadała tej religijnej uroczystości wysoki poziom i okazała się wielkim duchowym przeżyciem dla kilku tysięcy uczestników.

Drugim etapem centralnych jubileuszowych obchodów był okazały Jubileuszowy Koncert, wystawiony w Dallas Brooks Hall. Jego realizator i reżyser, ks. Wiesław Słowik SJ, wyszedł z inicjatywą spojrzenia na polską społeczność w Wiktorii w perspektywie półwiecza – w przypomnieniu, czym żyli Polacy w pierwszych latach osadnictwa, jak wrastali w nowy dla siebie świat i jak wyglądają obecnie, po 50 latach. Koncert trwał prawie 4 godziny. Wzięły w nim udział chóry: „Syrena” i „Arka”, znani i cenieni aktorzy i wokaliści, artyści schodzący już ze sceny i polskie dzieci i młodzież i zaprezentowali widowni przede wszystkim emigracyjną twórczość: poezję, satyrę i piosenkę tworzoną poza Ojczyzną. Tylko nieliczne utwory, prezentowane w tym Koncercie, powstały w Kraju.

Koncert otworzył i oficjalnych gości przywitał Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii
Krzysztof Łańcucki
wprowadzanie powierzono
Annie i Piotrowi Kaszubskim

Część Pierwsza
zaprezentowana została w trzech etapach:
„Lata Wojny”
„Zabłąkany Kujawiaczek” (Ref-Ren – Ang.) GWIDON BORUCKI
„Moja Ojczyzna” (Krystyny Jackiewicz z Hobart) BARBARA SCHENKEL
„Coś ty za jeden” (Ref-Ren – ZSRR) STANISŁAW JAKUBICKI I CHÓR „ARKA”
„Żołnierski Szlak” (Ref-Ren – wojna) GWIDON BORUKI & CHÓR „ARKA”
„Deszcz Jesienny” („Rysiek” Matuszkiewicz -Pol.) CHÓR „SYRENA” & „ARKA”
„Umarli… znajomi…kochani” (K. Iłłakowiczówna – Pol.) BARARA SCHENKEL
„Przypowieść” (J. Lechoń – Nowy Jork) STANISŁAW JABŁOŃSKI
„W dalekich ziemiach” (M. Grechuta – Kraków) IGA BAJER
„Credo 2 Korpusu” (Ref-Ren – Włochy) MICHAŁ MICHALSKI & „ARKA”
„To nic, że Kraj daleko stąd” (Ref-Ren – Włochy) GRAŻYNA KRAJEWSKA & CHÓR „SYRENA”
„Tęsknota”
„Strata Ojczyzny” (L. Tabaczyński – Perth) ALEKSANDER STAŚKOWSKI
„O zmroku godzinie” – (L. Tabaczyński – Perth) STANISŁAW JABŁOŃSKI
„Kujawiak” – (H. Wieniawski – Pol) EWA NOWAKOWSKA, HIERONIM DUTKOWSKI & CHÓR „ARKA”
„Kto nad Wisłą się urodził” (Ref-Ren – Londyn) GWIDON BORUCKI
„Tyle jest na świecie” (Ref-Ren – Londyn) DANUTA WOŁCZKO-SMOŁUCHA & IRENA JANUS-OLCHOWIK
„Dla ciebie Polsko” (W. Kocoń – Chicago) GRAŻYNA KRJEWSKA
„Ojczyzno moja” (H. T. Mikulscy – Adelaide) GRAŻYNA OLSZEWSKA, HIERONIM DUTKOWSKI & CHÓR „ARKA”
„Brutalny szok” (M. Hemar – Londyn) ALEKSANDER STAŚKOWSKI
“Moja Ojczyzna” (M. Hemar – Londyn) STANISŁAW ZDANOWICZ
„Elegia Miasteczek Żydowskich” (A. Słonimski, A. Krzysztoń) DOROTA KRAJKA
„Sonet z piasku i liści” (M. Baterowicz – Sydney) STANISŁAW JABŁOŃSKI
„Tryptyk – Modlitwa” (Pieśni – Polska & Rumunia) CHÓR „SYRENA”
„Nowy Dom”
„Emigranci” (A. Chciuk – Melbourne) ALEKSANDER STAŚKOWSKI
„Trzysta miesięcy” (fragment – A. Chciuk – Melbourne) BARBRA SCHENKEL
„Neony na Flindrs Steet Station” (A. Chciuk – Melbourne) STANISŁAW ZDANOWICZ
“Kraj rodzinny maki mej” (H. T. Mikuccy – Adelaide) DOROTA TYWANEK & CHÓR „ARKA”
„Powrócisz tu” (P. Figiel, J. Kondratowicz – Pol) GRAŻYNA KRAJEWSKA
„Srebro i kryształ” (L. Tabaczyński – Perth) ALEKSANDRE STAŚKOWSKI
„Jeżli się nie rozumiemy” (T. Borowski – Pol) IGA BAJER
„Rzeka” (autor nieznany) – MICHAŁ MICHALSKI
„I am Polish” (A. Gawroński – Melbourne) DANUTA WOŁCZKO-SMOŁUCHA
„Rodzinka” (A. Gawroński – Melbourne) STANISŁAW JABŁOŃSKI
„Szpetni Czterdziestoleni” (S. Krajewski, A. Osiecka) – Pol) DANIELA ANTAS
„Nie przyznam się” (E. Spyrka, A Kreczmar – Pol) MICHAŁ MICHALSKI
„Trochę żal szalonych lat” (A. Kuryłło, J. Konrad – Pol) – STANISŁAWA MIELNIK & GRAŻYNA KRAJEWSKA

Część Druga
„Suita Góralska” – PZPT „POLONEZ”
„Rozmowa” (H. Bielecka – Melbourne) HALINA BIELECKA & JAN PAWEŁ BIELECKI
„My Multicultural Family (M. Ielati – Melbourne) MARGARET IELATI
“I came to Cracow” (C. Jurewicz – Melbourne) CHRIS JUREWICZ
“Two old songs” – RICHARD MATASKA
“Czardasz Śląski” – PZPT “POLONEZ”
“Żyj mój świecie” (A. Osiecka, M. Zimiński – Pol) STANISŁAWA MIELNIK
„Krakowiak” – PZPT „POLONEZ”

Finał
„Czy jest piękniejszy kraj na świecie” (W. Młynarski, N Kalogjera – Pol) DANIELA ANTAS
„W pamiętniku” (Cyprian Norwid – Paryż) HALINA BIELECKA
„List” (M. Gomoliszewska – Argentyna) NATALIA ORZŁOWESKA-PHENGNAMMACHACK
„Modlitwa” (A. Skakoska – Wilno) ANNA & TOMASZ DUTKA
„Rota” (M. Konopnicka – Pol) JOANNA MICHAŁOWSKA
„I am Australian” (B. Woodley & D. Newton – Australia) JOANNA AMICHAŁOWSKA, ANNA & TOMASZ DUDTKA, NATALIA & KRZYSZTOF ORZŁOWSCY-PHENGNAMMACHACK i INNI
„Mój Kraj” (Z. Kabata – Pol) STANISŁAW JABŁOŃSKI
„Daj nam pamiętać” (J. Baliński – Pol) HALINA BIELECKA
Hymny – WSZYSCY
„Słowo na zakończenie” – EMERYTOWANY ARCYBISKUP MELBOURNE THOMAS FRANCIS LITTLE
Dekoracja Krzyżem Oficerskim Zasługi RP Arcybiskupa Little, przyznanym przez Prezydenta RP – Dr. ZBIGNIEW ŁUK-KOZIKA, Honorowy Konsul RP w Melbourne

————————————

Wybór tekstów i reżyseria – ks. Wiesław Słowik SJ
Kierownictwo muzyczne – Tomasz Śpiewak
Chór „Syrena” – Maryla Skóra & Irena Serwin
Chór „Arka” – Edward Ostaszewski
PZPT – „Polonez” – Janina i Barbara Czech
Akompaniament – Tomasz Śpiewak, Irena Janus-Olchowik, Roman Syrek, Gwidon Borucki, Dorota Krajka, Edward Ostaszewski, Alicja Syrek, Jan Paweł Bielecki, Grażyna Szczepanik i Anna Syrek
Kierownictwo organizacyjne – Prezydium Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii oraz Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii