„MISTERIUM MARYJNE”
Koncert wystawiony w Dallas Brooks Hall w Melbourne – Australia
8 maja 1983 roku
ku uczczeniu 600-lecia Jasnogórskiej Ikony
(nagrany na żywo i utrwalony na kasetce magnetofonowej)

(okładka oryginalnej magnetofonowej kasetki)

UDZIAŁ WZIĘLI
(w kolejności wystąpienia)

Polsko-angielskie wprowadzenia i komentarze
Halina Zandler & Ryszard Bliszczyk

nagrania z płyt gramofonowych
„Bogurodzica” & Jasnogórskie Fanfary
recytacja i śpiew

Janusz Filipczak
Aleksandra Całkiewicz
Dzieci Polskich Szkół Sobotnich
Maryla Skóra
Grażyna Krajewska
Włodzimierz Merta
„Polonezowe Dorotki”
Stanisław Jabłoński
Daniela Antas
Michał Michalski
Danuta Smołucha
Hania i Ewa Smołucha
Elżbieta Izydorczyk
Mirosława Zarzycka

AKOMPANIAMENT
Tomasz Śpiewak
Irena Janus-Olchowik

SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE
Arcybiskup Melbourne – Sir Francis Thomas Little
(Patron melberneńskich obchodów 600-lecia Jasnogórskiego Obrazu)

WYBÓR TEKSTÓW I REŻYSERIA
Ks. Wiesław Słowik SJ OAM