W niedzilę, 13 grudnia o godz. 15:00 w naszym Sanktuarium Maryjnym w Essendon odbyło się bierzmowanie uczniów z naszej szkoły Resurrection House, prowadzonej przez Siostry Zmartwychwstanki. Uroczystości przewodniczył bp Terence Curtin, a koncelebrował ks. Wiesław Słowik SJ. Do otrzymania „Daru Ducha Świętego” młodzież została przygotowana przez s. Herminę Widlarz CR, której jesteśmy za to bardzo wdzięczni. 

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego – Jezusa Chrystusa – królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła – Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga (Zbigniew Marek SJ).

Uroczystość bierzmowania w Essendon można oglądnąć na naszym kanale YouTube: