Nowy okres liturgiczny, którym jest Adwent rozpoczyna nowy rok kościelny i liturgiczny w Kościele katolickim – rok B. Zmieniamy przy tej okazji rytm i układ czytań, które podane nam do refleksji pozwalają nam zastanowić się nad własnym życiem. Adwent jest taki czasem szczególnym, gdyż oczekujemy w nim na ponowne przyjścia Pana. Oczekujemy na Jego narodzenie. Adwent poprzedza i przygotowuje nas do Bożego Narodzenia, ale także uświadamia, że Jezus ponownie przyjdzie w swej chwale.

Dziś Ewangelia św. Marka (13, 33-37) zachęca nas do czuwania, czyli do nieustannej refleksji, zastanawiania się na własnym życiem, aby ono pozwoliło nam kiedyś w niebie z odwagą stanąć przed obliczem Boga przed którym zdamy kiedyś relację z naszych myśli i czynów. Całe nasze życie jest jednym wielkim egzaminem, jest ciągłym odpowiadaniem na pytania i realizowaniem tego, co postanowiliśmy. Z tych postanowień będziemy później zdawali egzamin generalny a jest nim sąd ostateczny. Jeszcze nie tak dawno temu mówiono o nim częściej strasząc nim, aby w ten sposób skłonić ludzi do opamiętania się. A czy jest czego się bać jeśli będziemy rozliczani z naszej miłości. Staniemy bowiem przed Bogiem miłosiernym, przepełnionym miłością.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Słowik SJ.