Święty Maksymilian Maria Kolbe OFM

Święty Maksymilian Maria Kolbe OFM

W piątek,14 sierpnia, Kościół Katolicki na całym świecie obchodzi liturgiczne wspomnienie świętego Maksymiliana Kolbe, wielkiego czciciela Matki Bożej, założyciela dwu niezwykłych ośrodków o nazwie „Niepokalanów”: niedaleko Warszawy i w Japońskim Nagasaki. Andrzej Balcerzak w swoim artykule pt.: „Święty Maksymilian Maria Kolbe w Australii” odsłania popularność św. Maksymiliana na antypodach. Oto treść artykułu:

„Kolbe zdjął czapkę i stanął na baczność przed dowódcą obozu Fritzschem. Fritzsch odezwał się do ojca Kolbe tymi słowami: „Was will das polnische schwein?” (Czego chce ta polska świnia?)  Ojciec Kolbe wskazał ręką na wybranego na śmierć Franciszka Gajowniczka i odpowiedział Fritzschowi: „Ich bin ein polnischer katholischer priester, ich bin alt und will für ihn sterben, denn er hat frau und kinder” (Jestem księdzem katolickim, jestem stary, chcę umrzeć za niego, on ma żonę i dzieci). (Tak zapamiętał ten dialog Nicet Włodarski. więzień Auschwitz numer 1982).

Franciszek Gajowniczek

Franciszek Gajowniczek

Ta wymiana zdań w piekle na ziemi, jakim był niemiecki obóz zagłady „Auschwitz”, zmieniła świat. Z czasem wieść o odwadze, poświęceniu i świętości Maksymiliana Kolbego dotarła do krańców świata, w tym także i do Australii.
Na antypodach mamy dwie katolickie szkoły dumnie noszące nazwę „Maximillian Kolbe College”, jedną na wschodzie a drugą na zachodzie kraju. Obie szkoły, podobnie jak inne szkoły katolickie, deklarują zbiór światopoglądów i wartości, które przyczyniają się do rozwoju całej osoby, a nie tylko do osiągniecia dobrych stopni, wymaganych przez uniwersytety. Dla tych dwu szkół jest to zobowiązanie do wychowania młodzieży w odwadze, wierze i doskonałości, odzwierciedlających przykład Jezusa.

Z naszego, polonijnego punktu widzenia, ważnym jest to, że corocznie prawie 400 australijskich absolwentów, kierując się na studia, opuszcza te szkoły, z dużą wiedzą o Polsce i polskiej historii na przykładzie św. Maksymiliana Kolbe.

„Kolbe Catholic College” w Greenvale, dzielnicy Melbourne,  został założony w 2006 roku i liczy około 1000 uczniów w klasach 7-12. Mottem szkoły jest „Faith, Courage, Compassion” (wiara, odwaga, miłosierdzie), które bezpośrednio odnoszą się do dziedzictwa bohaterstwa, odwagi i poświęcenia św. Maksymiliana Kolbego. Herb szkoły wyjątkowo dobrze odzwierciedla życie św. Maksymiliana Kolbego i jest inspiracją dla studentów.

Wiarę (faith) symbolizuje krzyż Jezusa Chrystusa; Odwagę (courage) kraty więzienne za którymi dokonało się poświęcenie św. Maksymiliana Kolbe, a Miłosierdzie (compassion) litera „K”, jak Kolbe, w kolorowych kręgach reprezentujących powołanie do służby, jedności z Bogiem i do wzajemnej więzi.

Herb szkoły w Greenvale, Victoria

Herb szkoły w Greenvale, Victoria

Nieco starszy „Kolbe Catholic College” w dzielnicy Perth, Rockingham, został założony w 1989 roku. Szkoła ma ponad 1100 uczniów w klasach od 7 do 12. Motto szkoły- „Odwaga, Wiara, Doskonałość” – jest także inspirowane przez św. Maksymiliana. Pani Robyn Miller, dyrektor szkoły, entuzjastycznie opowiada o jej uczniach, inspirowanych przez Maksymiliana Kolbe, budujących autentyczną społeczność, uczącą się i bogacącą w różnorodne możliwości inspirowane wartościami katolickimi. Pani Miller miło wspomina swoje podróże do Polski, gdzie miała okazję odwiedzić wiele miejsc związanych z św. Maksymilianem Kolbe. Aby umożliwić studentom podobne doświadczenie, co dwa lata szkoła organizuje pielgrzymki śladami św. Maksymiliana Kolbego we Włoszech i Polsce. W tym roku grupa nauczycieli i studentów miała wyjechać na pielgrzymkę do Polski, ale niestety trzeba ją było przełożyć z powodu pandemii.

W Sydney nie ma „Kolbe College”, ale jest tam brat Bernard Mary Fonkalsrud, franciszkanin, który organizuje dla młodzieży sympozja zatytułowane: „Duchowość i męczeństwo św. Maksymiliana Kolbe”. Brat Bernard, w rozmowach z młodzieżą opowiada, że to św. Maksymilian Kolbe zainspirował jego wstąpienie do zakonu franciszkanów konwentualnych. „Zaczęło się od kontemplacji życia św. Maksymiliana Kolbego i wtedy zdałem sobie sprawę, że to co on osiągnął, dokonało się dzięki franciszkańskiemu charyzmatowi i tak poznałem i pokochałem św. Franciszka” – mówi Brat Bernard. Dodaje, że okoliczności śmierci św. Maksymilian Kolbe w niemieckim obozie zagłady Auschwitz są dobrze znane, ale należy też pamiętać, że św. Maksymilian Kolbe już dużo wcześniej prowadził święte życie.

Podczas swej pierwszej podróży do Polski Święty Jan Paweł II ogłosił Maksymiliana Kolbe „Świętym Patronem naszego trudnego wieku”.

Andrzej Balcerzak