Dzisiaj 16 Niedziela zwykła. W liturgii słowa czytamy o tym, jak Kościół jako wspólnota został porównany do pola, które zasiane jest zbożem. Sprawiedliwi zostali porównani do pszenicy, zaś niesprawiedliwi do chwastu rosnącego na polu.

Wielu z nas zapewne ma lub miał ogródek. Wie zatem, co znaczy wyrywanie chwastu przed czasem, że to często oznacza wielkie ryzyko wyrwania także pożytecznej rośliny. Trzeba zatem czasu, trzeba pozwolić chwastom rosnąć aż do czasu, aż ujawnią się czym są tak naprawdę.

Mszy św. w Essendon przewodniczył ks. Ludwik Ryba SJ, homilię wygłosił ks. Wiesław Słowik SJ, a koncelebrował ks. Tadeusz Rostworowski SJ.

W czasie tej Mszy św. swoje 75-te urodziny obchodził ks. Ludwik Ryba SJ. Składamy nasze serdeczne życzenia urodzinowe! Kwiatów Ci dzisiaj jeszcze nie damy (pandemia Covid-19), mimo szczerych chęci, lecz słowa, które niech zostaną w Twojej pamięci: Życzymy szczęścia, dużo radości i długiej szczęśliwej przyszłości. Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie, niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie. Wszystko co piękne i wymarzone. W dniu Twych urodzin niech będzie spełnione! Dużo zdrowia i pomyślności na dalsze lata pracy duszpasterskiej Ad Maiorem Dei Gloriam (Na większą chwałę Boga).

Kazanie: 16 N. ZWYKŁA, LUDZIE DOBRZY I ŹLI, MT 13, 24-43, ks. Mariusz Han SJ