Jest wiele powodów, aby powiedzieć „NIE” karze śmierci. Jest ona niesprawiedliwa, ponieważ „nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty i odrzuca wszelką możliwość cofnięcia pomyłki sądowej”. Jest moralnie nie do przyjęcia, ponieważ „niszczy największy dar, jaki otrzymaliśmy: życie”. Jak przypomina nam Franciszek, „w świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna”. Nie pozostańmy obojętni wobec prawa, które w niektórych częściach świata nadal dopuszcza karę śmierci. Przyłączmy się do apelu Ojca Świętego, udostępniając ten film.

Każdego dnia coraz więcej ludzi na całym świecie mówi NIE karze śmierci. Dla Kościoła jest to znak nadziei.
Z prawnego punktu widzenia nie jest ona potrzebna.
Społeczeństwo może skutecznie karać za przestępstwa bez definitywnego pozbawienia sprawcy możliwości zadośćuczynienia.
W każdym wyroku powinno być zawsze okienko nadziei.
Kara śmierci nie oddaje sprawiedliwości ofiarom, ale zachęca do zemsty.
I nie daje żadnej możliwości naprawienia ewentualnej pomyłki sądowej.
Z drugiej strony, z moralnego punktu widzenia, kara śmierci jest nieadekwatna; niszczy najważniejszy dar, jaki otrzymaliśmy, życie. Nie zapominajmy, że do ostatniej chwili człowiek może się nawrócić i zmienić.
A w świetle Ewangelii kara śmierci jest niedopuszczalna. Przykazanie «nie zabijaj» odnosi się zarówno do niewinnych, jak i do winnych.
Dlatego wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do mobilizacji na rzecz zniesienia kary śmierci na całym świecie.

Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwach wszystkich krajów świata.

 

Video Papieża co miesiąc przekazuje intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie PAPIESKIE  VIDEO​

Przy współpracy z Vatican Media: https://www.vaticannews.va/pl.html​
Hermes Mangialardo: http://www.hermesmangialardo.com/

 

 

(fot. Catholic Church England and Wales / Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)