Dziś 12 Niedziela zwykła i słyszymy zachętę: Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Gdy Jezus rozsyłał Apostołów, aby głosili Dobrą Nowinę, dał im nie tylko praktyczne rady, jak mają to robić, ale także lojalnie ich uprzedził o trudnościach, które ich czekają. Taki jest właśnie koszt ewangelizacji i wiary — prześladowanie ze strony świata. Jezus również dodawał odwagi zalęknionym uczniom, wyjaśniał i nadawał głębszy sens temu za Kim poszli.

Mszy św. w Essendon przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiesław Słowik SJ.