14 czerwca br. podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego zostały wręczone honorowe odznaki  „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. W ten sposób Rada Powiatu honoruje tych, którzy nie licząc na zaszczyty działają społecznie na rzecz Sądecczyzny, dla dobra Regionu z myślą o ludziach.

Wśród sześciu odznaczonych odznakę otrzymał ks. Ludwik Ryba SJ za serce oddane posłudze kapłańskiej oraz krzewienie wartości wiary, prawdy i patriotyzmu.

– Dziękuję za wasze zaangażowanie – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Cieszę się, że Ziemia Sądecka ma tak wybitnych ludzi, którzy na co dzień niosą pomoc, rozwijają swoje pasje i przekazują je następnym pokoleniom. Rozsławiacie Sądecczyznę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Z radością wręczałem wam dzisiaj te medale. Każdy z was zasługuje na takie wyróżnienie.”