W POLSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM W ESSENDON

Godz. 10.00 – W dzisiejszej Eucharystii powierzmy Bożemu miłosierdziu śp. Janinę i Eugeniusza Skowrońskich i zmarłych z ich rodziny, a także śp. Marię Maciuła w 2 rocznicę śmierci oraz Marię i Józefa Burdukiewiczów. Prosząc o wieczną dla nich radość módlmy się także o Boże błogosławieństwo dla ich rodzin. Otoczmy modlitwą wszystkich naszych chorych, zwłaszcza tych, którzy cierpią w samotności, naszą Ojczyznę, naród ukraiński oraz Izrael i Palestynę dotknięte brutalną wojną. Włączając się w modlitwę całego Kościoła błagajmy o pokój na świecie, by nie doszło do globalnej pożogi wojennej.
Godz. 19.00 – Za śp. Ojca Leonarda Kiescha.

W najbliższą środę, 1 listopada obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. W naszej polskiej tradycji jest to ważne święto bogate w piękne tradycje. Tego dnia Polacy przemierzają wiele kilometrów, aby stanąć przy grobie kogoś bliskiego. W całej Polsce cmentarze zakwitają i płoną światłem nadziei życia wiecznego. Żyjemy w kraju, gdzie nie ma takich obyczajów. Brakuje nam ich. Zapraszamy na wieczorną Mszę świętą do naszego Sanktuarium o godzinie 19.00. Po Mszy świętej pierwsza część tegorocznych wypominków, czyli tradycyjnej modlitwy za naszych zmarłych.

We czwartek, 2 listopada, obchodzić będziemy w całym Katolickim Kościele Dzień Zaduszny, dzień szczególnej modlitwy za wszystkich zmarłych, zwłaszcza za tych, którzy w czyśćcu oczekują zbawienia. Zapraszamy do naszego Sanktuarium na wieczorną Mszę świętą o godzinie 19.00 i na drugą część tegorocznych wypominków.

Dzisiaj po Mszy świętej Koło Pań zaprasza nas do kawiarni na świeże pączki, domowe wypieki, na kawę, herbatę i towarzyskie spotkanie.

W kiosku znajdziemy nowe wydanie „Tygodnika Polskiego”, październikowy numer „Modlitwa i Służba”, Pismo święte, pamiątki, dewocjonalia i książki.

W tym tygodniu Msza św. w naszym kościele codziennie o 19.00. W poniedziałek modlić się będziemy w intencji pani Broni Pałac; we wtorek o Boże błogosławieństwo dla Jacka Żelaznego i jego rodziny; we środę i we czwartek za wszystkich zmarłych poleconych naszej wspólnocie w tegorocznych wypominkach; w piątek za śp. Mariannę i Józefa Kmitów i zmarłych z rodziny; w sobotę za śp. Nicholasa, Zdzisława i Adę Kurkowskich; a w przyszłą niedzielę rano powierzymy Bogu śp. Marka Dymka, Kazimierza Adamczyka oraz Nicholasa, Zdzisława i Adę Kurkowskich. Wieczorem w przyszłą niedzielę modlić się będziemy za wszystkich naszych zmarłych polecanych Bogu w tegorocznych wypominkach.

W piątek o 18.30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę przed ranną Mszą św., o godzinie 9.00 różaniec, a o 9.30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

Dziś można jeszcze składać wypominkowe kartki do wystawionej przy ołtarzu skrzynki. Bardzo prosimy o zaznaczenie, w który dzień powinny być odczytane: we środę, 1 listopada czy we czwartek, w Dniu Zadusznym, 2 listopada. Za składane przy tej okazji ofiary serdecznie dziękujemy.

W niedzielę, 12 listopada na Federation Square w City odbędzie się Polski Festiwal. Jest to znaczące wydarzenie dla całej Wiktoriańskiej Polonii. Po Festiwalu, o godzinie 17.30 zostanie odprawiona polska Msza św. w historycznym kościele św. Augustyna przy Burke Street w City.

W poniedziałek, 13 listopada po Mszy św. wieczornej Siostry Zmartwychstanki zapraszają na spotkanie Pań Apostołek, którego tematem będzie „Dla Ojczyzny serce złóż – dwie miłości w życiu Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej.

Odwiedził nas dzisiaj pan Michael Fewster reprezentujący w naszym regionie australijski ruch „Prawa do Życia”. Rozdając ulotki i biuletyny pragnie nas zaprosić na doroczną Konferencję, jaka ma się odbyć w Parkville w sobotę, 11 listopada.

ks. Mariusz Han SJ

 

W KOŚCIELE ŚW. IGNACEGO W RICHMOND

Godz. 12.00 – Powierzmy dziś Bożemu Miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, którzy w tym kościele w ostatnich 70-ciu latach się modlili. Podziękujmy dziś za ich wiarę, która rozświetlała im mroki śmierci i prośmy o wieczną dla nich wszystkich radość i pokój. Wraz z całym Kościołem prośmy dziś o pokój w świecie, o to, by wojna na Bliskim Wschodzie nie wywołała światowego konfliktu zbrojnego. Otoczmy także modlitewną troską wszystkich naszych chorych; w szczególności prośmy o szybki powrót do zdrowia dla Kasi Łańcuckiej i Joli Lukjanow. Nie ustajmy też w modlitwie za naszą Ojczyznę, Ukrainę, Izrael i Palestynę.

W najbliższą środę, 1 listopada obchodzić będziemy radosną uroczystość wszystkich zbawionych, czyli Wszystkich Świętych: tych kanonizowanych i tych zupełnie nikomu nie znanych. Wierzymy w świętych obcowanie i zauważamy nie tylko przykład, jaki nam dają, ale także ich troskę o nasze zbawienie. Wieczorem tego dnia Polska tradycja wiedzie nas na cmentarze skąpane w kwiatach i w ogniu świec. Jest to nasze polskie wyznanie wiary w życie wieczne, które stało się już udziałem naszych drogich zmarłych. Po zachodzie słońca, wchodząc w tak zwany „Dzień Zaduszny”, polecamy naszych zmarłych Bogu i nawiedzając ich groby modlimy się za nich. Brak nam zapewne w Australii tej bardzo drogiej polskiemu sercu tradycji. W Essendon i Oakliegh w najbliższą środę i czwartek polska Msza św. odprawiona zostanie o godzinie 19.00.

A u nas w Richmond w najbliższą środę, w uroczystość Wszystkich Świętych polska Msza święta o godzinie 18.00, a po niej pierwsza część tegorocznych wypominków.

We czwartek, w Dzień Zaduszny, zapraszam na Mszę świętą do kaplicy św. Andrzeja Boboli o godzinie 19.00.

Druga część wypominkowej modlitwy w Richmond, zgodnie z długoletnią tradycją, odprawiona zostanie w przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godzinie 12.00 w południe.

Przed ołtarzem stoi urna, do której możemy jeszcze dzisiaj składać kartki z imionami i nazwiskami naszych zmarłych. Bardzo prosimy zaznaczyć na wypominkowych kartkach, którego dnia mają być odczytane: 1, czy 5 listopada; we środę, czy w niedzielę. Bóg zapłać za składne przy tej okazji ofiary.

Klub „St.Igs” zaprasza nas dzisiaj serdecznie na towarzyskie spotkanie przy pączkach, kremówkach, kawie i herbacie.

W zakrystii czeka na nas nowe, ciekawe wydanie „Tygodnika Polskiego”, październikowe wydanie „Modlitwa i Służba” oraz magazyn „Trwajcie w Miłości”.

7 listopada, w pierwszy wtorek miesiąca, gdy Melbourne celebrować będzie wiosenne derby, czyli „Melbourne Cup”, już po raz drugi zapraszamy nasze jezuickie, wspólnoty z Essendon, Oakleigh i Richmond na doroczny piknik przy Clifton Steet w Richmond. Rozpoczniemy go Mszą św. o godzinie 12.00.

Zbliża się nasz doroczny Polski Festiwal na Federation Square. Odbędzie się już za dwa tygodnie, w niedzielę, 12 listopada od 10.00 do 17.00. Przy wyjściu z kościoła znajdziemy jeszcze polsko-angielskie ulotki. Weźmy je dla naszych rodzin, znajomych i sąsiadów i zaprośmy ich na to polskie święto obchodzone w samym centrum Melbourne.

ks. Wiesław Słowik SJ

 

W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W OAKLEIGH

U Pana Jacka znajdziemy po Mszy świętej ostatnie wydanie „Tygodnika Polskiego” oraz miesięcznik Apostolstwa Modlitwy – „Modlitwa i Służba”.

W dniu Wszystkich Świętych Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci i siostry zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Miesiąc listopad jest czasem szczególnej modlitwy na dusze zmarłych. W pierwszych dniach tego miesiąca nawiedzając cmentarze i modląc się w intencji Ojca św. (Ojcze Nasz; Zdrowaś Maryjo; Chwała Ojcu…) można uzyskać odpust zupełny, który warto ofiarować za dusze zmarłych: naszych Bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych. Już od kilku lat w dniu drugim listopada nawiedzaliśmy cmentarz w kilku osobowej grupie. Zamierzamy kontynuować tę tradycję także w tym roku. Spotykamy się o godz. 16 na cmentarzu Springvale przy wspólnym grobie dzieci.

Pierwszego i drugie listopada będę odprawiał Mszę św. o godz. 19. Wcześniej będzie odprawiana Msza św., w języku włoskim. Rozdawane są kartki na których proszę zapisywać imiona i nazwiska Bliskich zmarłych. Mam gorącą prośbę, by na tych kartkach zaznaczyć, kiedy mam je przeczytać: pierwszego czy drugiego listopada. W tych dniach będą nasze Wypominki. Przez cały miesiąc listopad będziemy na mszach św. Modlic się za naszych zmarłych.

Dwa razy w miesiącu będę prowadził katechezy w piątki (drugi i czwarty). Będą one wygłaszane zaraz po Mszy św. W dniach prowadzonych katechez kazania będą krótkie. Będą dwa tematy katechez: Wprowadzenie do Pisma św., Sakramenty św.

Zapraszamy dzisiaj wszystkich na kawę, herbatę i ciastka do sali za zakrystią, po Mszy św.

W dniu 07.11.23, kiedy w Melbourne obchodzi się Melbourne Cup zapraszamy wszystkie nasze trzy ośrodki duszpasterskie do naszego domu przy 23 Clifton St. Richmond na BBQ. O godz. 12 będzie Msza św. Organizatorzy tego spotkania proszą naszą wspólnotę o sałatki i ciasta.

Rozdajemy nasz Posłaniec na okres najbliższych dwóch miesięcy, jak również ulotki na Polski Festiwal na Federation Square. Weźmy je dla siebie, dla swoich dzieci, przyjaciół, znajomych i sąsiadów i zaprośmy ich na ten piękny dzień polskiej kultury w Melbourne.

W tym tygodniu obchodzimy następujących świętych: w poniedziałek: bł. Dominik Collins, zakonnika jezuita; we wtorek: św. Alfonsa Rodrigueza, zakonnika jezuity; we środę: Święto Wszystkich Świętych; w czwartek: Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych; w piątek: św. Marcin de Porres, zakonnik OP; św. Huberta, biskupa; w sobotę: św. Karola Boromeusza, biskupa.

ks. Tadeusz Rostworowski SJ

 

(fot. domollie / flickr.com / CC BY-SA 2.0 DEED)