Francuski benedyktyn i przełożony opactwa w Cluny, święty Kościoła katolickiego, patron dusz czyścowych w 998 roku zapoczątkował obchody zaduszek, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Miała to być przeciwwaga pogańskich obrządków czczących zmarłych. Na dzień modlitw za dusze zmarłych, stąd nazwa „zaduszki” wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich świętych, czyli 2 listopada. 

Kościół zatem w tym dniu wspomina zmarłych, którzy odeszli z tej ziemi i pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o dusze, które zeszły z tego świata w łasce uświęcającej i są w przyjaźni z Bogiem, lecz nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Kościół przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc prośby przed tron Boży szczególnie w tym dniu. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą od 1 do 8 listopada uzyskać odpusty zupełne. W to wspomnienie każdy kapłan może odprawić 3 Msze św., jedną ofiarowuje według intencji własnej, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża. Kapłan modli się w tym dniu nad darami tymi słowami: „Spraw, Boże, aby nasi zmarli bracia mogli wejść do chwały z Twoim Synem, który łączy nas wszystkich w wielkiej tajemnicy Twojej miłości”.

Mszy św. we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przewodniczył ks. Wiesław Słowik SJ, a homilię wygłosił ks. Mariusz Han SJ. Po Mszy św. pomodliliśmy się za naszych zmarłych, wyczytując każdego z z nich z imienia i nazwiska.

Homilię można przeczytać:
Wszystkich wiernych zmarłych, Walcz o jutro, Łk 23, 44-46.50.52-53.; 24, 1-6a 
Wierni i zmarli, Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
Dzień zakochanych w Bogu, Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

Na koniec naszej wspólnej modlitwy złożyliśmy życzenia urodzinowe s. Maksymilianie.

Zdjęcia: Małgorzata Dymek.