W POLSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM W ESSENDON

Dzisiaj po Mszy świętej w salce szkolnej odbędzie się miesięczne zwyczajne zebranie Komitetu Kościelnego, Rady Duszpasterskiej, Koła Pań i przedstawicieli wszystkich sekcji i grup działających przy naszym kościele. Zapraszamy do licznego udziału. Początek o 11.45.

Koło Pań z kolei zaprasza nas serdecznie do kawiarni na świeże pączki, domowe wypieki, kawę i herbatę. Przy okazji dziękujemy Kołu Pań za regularną możliwość spotkania się po Mszy świętej.

W kiosku mamy „Tygodnik Polski”, magazyn „Miłujcie się”, miesięcznik „Modlitwa i Służba”, Pismo święte, pamiątki, dewocjonalia oraz kartki na różne okazje.

Msza święta w naszym kościele odprawiana jest codziennie o godzinie 19.00, poza środą; we środę o 9.00 rano. Jutro, w poniedziałek polecimy Bogu śp. Helenę i Stefana Karasiów; we wtorek śp. Halinę Rozwadowską i jej rodziców: Barbrę i Anatola Oszmianów; we środę sp. Anielę Radoś; we czwartek śp. Zofię Rospond-Jaskewycz; w piątek śp. Michała i Tadeusza Ryczkowskich; w sobotę pomodlimy się w intencjach Siostry Herminy z okazji jej imienin; a w przyszłą niedzielę powierzymy Bogu śp. Edwarda Dudkowskiego i zmarłych z jego rodziny oraz śp. Mariana Żurka i Weronikę Kondrad. Wieczorem w przyszłą niedzielę pomodlimy się za Magdę Gwóźdź.

W piątek, jak co tydzień, przed wieczorną Mszą świętą zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Początek o godzinie 18.30.

Od drugiego poniedziałku sierpnia po wieczornej Mszy świętej zapraszamy na comiesięczne spotkania filmowe przy naszym kościele.

Dzieci szkolne mają ferie zimowe, a więc zajęć szkolnych w najbliższą sobotę nie będzie. Nie będzie też lekcji dla dzieci przygotowujących się w tym roku do Pierwszej Komunii świętej.

Dzisiaj nasza biblioteka multimedialna jest nieczynna. W najbliższych miesiącach będzie czynna tylko w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

Dziękujemy bardzo pani Beacie Urbaniak za wspaniałomyślne zastąpienie siostry Herminy i muzyczną oprawę naszej liturgii.

O. Mariusz Han SJ

 

W KOŚCIELE ŚW. IGNACEGO W RICHMOND

Klub St.Igs – jak co tydzień – zaprasza nas dzisiaj na świeże pączki i kawę.

W zakrystii znajdziemy „Tygodnik Polski”, miesięcznik „Modlitwa i Służba” i magazyn „Miłujcie się”. Mamy także dewocjonalia i kartki na różne okazje.

W każdy czwartek zapraszamy do kaplicy świętego Andrzeja Boboli w Jezuickim Centrum Duszpasterstwa w Richmond na polską Mszę świętą, odprawianą o godzinie 19.00. Po Mszy świętej mamy okresowe nabożeństwa, a w ostatni czwartek każdego miesiąca zebranie Komitetu Kościelnego.

W ubiegłą niedzielę mówiliśmy o zasługach i zadaniach Klubu „StIgs”, a dzisiaj chciałbym przedstawić skład naszego Komitetu Kościelnego. Komitet został założony przez Ojca Zbigniewa Góreckiego ponad 35 lat temu, a później, w kolejnych latach rozszerzaliśmy jego zadania i odpowiedzialności. Nasz Komitet Kościelny należy do Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii i reprezentuje nas na zewnątrz. Jego zadaniem jest organizowanie nadzwyczajnych uroczystości i spotkań oraz wspieranie wszystkich sekcji: Koło Żywego Różańca, Radę Duszpasterską, Lektorów i Klub „St.Igs”. Prezeską Komitetu jest pani Małgorzata Mertuszka. W ostatnią niedzielę lipca obchodzić będziemy patronalne święto naszego kościoła i parafii, czyli parafialny Odpust, a w niedzielę, 18 września Komitet planuje przygotowanie „obiadu”. W ramach Komitetu działa Rada Duszpasterska. Prezesem Rady jest pan Zbigniew Marszałek, a w jej skład wchodzi blisko dziesięciu mężczyzn. Ich zadaniem jest bezpieczeństwo naszej wspólnoty, przygotowanie ołtarza, nagłośnienie, zebranie składki, zakrystia i jakakolwiek potrzebna księdzu pomoc, łącznie ze zwróceniem mu uwagi, jeśli zaistniej taka potrzeba. Bardzo liczę na Radę Duszpasterską i na jej wiodącą w kościele pomoc. Dziękujemy 20-u lektorom za efektywne dyżury i piękną służbę, pod troskliwym okiem pani Magdy Wysoczańskiej. Dziękujemy także Kołu Żywego Różańca za regularną modlitwę bardzo potrzebną nam wszystkim. Zelatorką Koła Różańcowego w Richmond jest pani Władzia Bernarad.

W przyszłą niedzielę gościć będziemy w Richmond panią Monikę Kończyk, od kilku lat pełniącą funkcję Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Sydney.

31 lipca, we wspomnienie Świętego Ignacego, jakie przypada w tym roku w niedzielę, obchodzić będziemy doroczny Odpust. Komitet Kościelny i Klub „St.Igs” przygotują odpustowy poczęstunek w klubowych pomieszczeniach, a podczas Mszy świętej podziękujemy Bogu za tę parafię św. Ignacego, która nas tak wspaniałomyślnie gości już od 70.

O. Wiesław Słowik SJ

 

W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W OAKLEIGH

U Pana Jacka jest do nabycia katolicka prasa: nowy numer „Tygodnika Polskiego”, czasopismo „Miłujcie się” i majowy numer miesięcznika „Modlitwa i Służba”.

Miesiąc lipiec jest poświęcony czci Najdroższej Krwi Pana Jezusa, dlatego przeżywając ten pierwszy tydzień lipca pamiętajmy o odmawianiu Litanii do Najdroższej Krwi Pana Jezusa.
Wczoraj mieliśmy spotkanie Rady Naszej Wspólnoty. Podsumowywaliśmy wydarzenia ostatnich miesięcy, szczególnie dużo czasu zajęła nam analiza dobrych i mniej dobrych stron Bankietu, tego ważnego wydarzenia w życiu naszej Wspólnoty. Planowaliśmy także przyszłe wydarzenia. Jeszcze raz z głębi serca dziękuję za wielką pracę tak wielu osób, dzięki którym ten Bankiet doszedł do skutku. Pragniemy otwierać Naszą Wspólnotę na młode osoby. Dlatego prosimy też Was o wspólne zaangażowanie w tym dziele.

Dzisiaj po komunii św. odnowiliśmy Akt Osobistego Uznania Jezusa Chrystusa jako naszego Króla i Pana. Akt ten został ponowiony przez Episkopat Polski w Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ważne jest osobiste zaangażowanie i pragnienie wcielenia tego Aktu w swoje własne życie.

Kilka lat temu proponowałem codzienną modlitwę za Wasze dzieci. Wiem, że wiele osób codzienne odmawia dziesiątek różańca w ich intencjach. Przypominam ten fakt pragnąc ożywienia tej idei i na nowo zachęcić rodziców do tej modlitwy.

Pan Ryszard Hodowany organizuje pielgrzymkę-turystyczną do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Zachodniej Australii. Będzie ona miała miejsce w listopadzie bieżącego roku.

W poniedziałek wspominać będziemy: św. Elżbietę Portugalską, Królowę i błogosławionego Jerzego Frassati; we wtorek; św. Marię Goretti, dziewicę i męczennicę; w środę: błogosławioną Marię Teresę Ledóchowską; we czwartek: błogosławionego Benedykta XI, papieża; w piątek: św. Jana z Dukli, kapłana i zakonnika; w sobotę: świętych męczenników: Augustyna Zhao i Leona Mangin, kapłanów i ich Towarzyszy oraz błogosławionego Fidelisa Chojnackiego, zakonnika i męczennika.

O. Tadeusz Rostworowski SJ

 

 

(fot. Charlie Trotter / flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)