W POLSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM W ESSENDON

Dzisiaj po wieczornej Mszy świętej, jaką sprawujemy w każdą niedzielę o godzinie 19.00, odbędzie się w naszej sali modlitewne spotkanie Wspólnoty Taize. Zapraszamy.

W przyszłą niedzielę, 22 maja po rannej Mszy świętej odbędzie się nabożeństwo do Świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych. Dzisiaj po Mszy św. w naszej Sali wyświetlimy w o niej pierwszą część dość długiego filmu, a w przyszłą niedzielę część drugą.

Koło Przyjaciół Misji oferuje czerwone róże, związane z kultem świętej Rity. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na misje.

Czynna jest dzisiaj kawiarnia. Koło Pań zaprasza nas na domowe wypieki, pączki, herbatę i kawę.  W kiosku znajdziemy nowe wydanie „Tygodnika Polskiego”, magazyn „Miłujcie się”, miesięcznik „Modlitwa i Służba” oraz Pismo święte, pamiątki i dewocjonalia.

We wszystkie niedziele maja Koło Żywego Różańca zaprasza do wspólnej modlitwy o godzinie 9.00, a o 9.30 nabożeństwo majowe.

W poniedziałek, 6 czerwca, w uroczystość Matki Bożej, Matki Kościoła, Koła Żywego Różańca z całej Wiktorii zapraszają w tym roku do kościoła Matki Bożej w Ardeer na nabożeństwo i Mszę św. o godzinie 10.30 a potem na wspólny obiad w Domu Polskim imienia świętego Jana Pawła II.

W naszym kościele odprawiamy Mszę świętą każdego dnia o godzinie 19.00, poza środą; we środę o 9.00 rano. Jutro pomodlimy się o wieczny pokój dla duszy śp. Zofii Smolarek; we wtorek – na prośbę Haliny i Henryka – powierzymy Bogu śp. Stefanię i Antoniego Wierzbickich; we środę śp. Annę Grzywacz oraz Stanisławę i Józefa Mariampolskich; we czwartek modlić się będziemy o wieczną radość dla Anny Grzywacz; w piątek dla Marii Piórkowskiej w 28-ą rocznicę śmierci; w sobotę dla śp. Marii Czajko; a w przyszłą niedzielę polecimy Bożej Miłości śp. Ojca Eugeniusza Ożoga; Stanisławę, Marię, Katarzynę i Jana Boberów; Anielę Rostkowską; śp. Zofię i śp. Stanisława w 1 rocznicę śmierci, a także śp. Marka Dymka. Prosić także będziemy o zdrowie dla Krystyny oraz Bożą łaskę i błogosławieństwo dla Kai Kogutowskiej z okazji Pierwszej Komunii świętej, a także dla jej rodziny i brata.

W sobotę o 9.00 rano w salce szkolnej odbędzie się kolejna lekcja dla dzieci przygotowujących się w tym roku do Pierwszej Komunii Świętej.

Polska szkoła sobotnia imienia Marii Konopnickiej prowadzi zajęcia przy naszym kościele w każdą sobotę od 10.00 do 13.00. Już dziś zaprasza na mini-koncert dedykowany mamusiom za dwa tygodnie, w ostatnią niedzielę maja po rannej Mszy świętej.

Serdecznie dziękujemy panom z naszego Komitetu Kościelnego za wczorajsze prace porządkowe przy naszym kościele i za ustawiczną troskę o schludny wygląd kościelnego obejścia.

Wszystkim Zofiom, obchodzącym dzisiaj swoje imieniny, a jest ich u nas wiele, składamy najlepsze życzenia.

O. Mariusz Han SJ

 

W KOŚCIELE ŚW. IGNACEGO W RICHMOND

Dzisiaj po Mszy świętej w Domu Sodalicyjnym odbędzie się zwyczajne zebranie Sodalicji Mariańskiej.

Klub St.Igs zaprasza nas na świeże pączki i kawę, za co wszystkim ofiarnym członkom Klubu dziękujemy.

W przylegającej klubowej salce odbędzie się dzisiaj krótkie informacyjne zebranie wszystkich lektorów. Mamy obecnie na naszej liście 20 lektorów, ale chętnie przyjmujemy następnych. Zapraszamy dzisiaj na zebranie wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę niedzielną służbę w naszej wspólnocie wiary. Zebranie nie potrwa dłużej, jak pół godziny.

W zakrystii można dziś nabyć nowy „Tygodnik Polski”, miesięcznik „Modlitwa i Służba”, magazyn „Miłujcie się” oraz dewocjonalia i kartki na różne okazje.

W najbliższy czwartek, jak co tydzień, w kaplicy świętego Andrzeja Boboli przy 23 Clifton St. w Richmond wieczorna Msza święta o godzinie 19.00, a po niej nabożeństwo majowe i spotkanie przy herbacie.

W Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon dzisiaj po wieczornej Mszy świętej o godzinie 19.00 odbędzie się comiesięczne spotkanie modlitewne wspólnoty Taize.

Koła Żywego Różańca z Wiktorii zapraszają na doroczne spotkanie modlitewne w uroczystość Matki Bożej, Matki Kościoła, jaka przypada w tym roku w poniedziałek, 8 czerwca. Spotkanie to rozpocznie się nabożeństwem różańcowym w kościele Matki Bożej w Ardeer o godzinie 10.30, a zakończy się obiadem w Domu Polskim imienia Jana Pawła II.

O. Wiesław Słowik SJ

 

W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W OAKLEIGH

U Pana Jacka jest do nabycia katolicka prasa: nowy numer „Tygodnika Polskiego”, czasopismo „Miłujcie się” i majowy numer miesięcznika „Modlitwa i Służba”.

Dzisiaj w Warszawie i wielu innych miastach w Polsce zostanie zorganizowana „Procesja Różańcowa za Polskę”, a szczególnie jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej za grzechy przeciwko życiu. Rozpocznie się ona przed kościołem św. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej o godz. 15.00. Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, udzielił tej akcji pasterskiego błogosławieństwa. Organizowana jest ona przez 18 katolickich organizacji.

Koła Żywego Różańca z Wiktorii zapraszają na doroczne spotkanie modlitewne w uroczystość Matki Bożej, Matki Kościoła, jaka przypada w tym roku w poniedziałek, 8 czerwca. Spotkanie to rozpocznie się nabożeństwem różańcowym w kościele Matki Bożej w Ardeer o godzinie 10.30, a zakończy się obiadem w Domu Polskim imienia Jana Pawła II.

W sobotę 21.05.2022 w kościele Św. Ignacego w Richmond córka Państwa Suwarów, Angelika zawrze związek małżeński z Sean. Otoczmy ich naszą modlitwą i serdecznymi uczuciami.

W tym roku zamierzamy powrócić do organizowania odpustowego bankietu w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W poniedziałek: św. Andrzeja Boboli, jezuity, męczennika, Patrona Polski; we wtorek: św. Paschalisa Baylon, zakonnika; w środę: św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana; czwartek: św. Piotra

Celestyna, papieża pustelnika; w piątek: św. Bernardyna ze Sieny, kapłana; w sobotę: św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika.

O. Tadeusz Rostworowski SJ

 

(fot. Jerry Worster / flickr.com / CC BY-NC 2.0)