Postępy w bioetyce stawiają przed nami wyzwania. A chrześcijanie, mówi nam Papież Franciszek, „muszą na nie odpowiedzieć” z „jeszcze głębszym rozeznaniem”, bez „chowania głowy w piasek jak strusie”. Ta chrześcijańska odpowiedź ma zasadniczy punkt wyjścia: „zastosowania biotechnologiczne muszą być zawsze wykorzystywane w oparciu o poszanowanie godności człowieka”. Nie ma sensu przeciwstawiać się nieuniknionemu postępowi, ale musimy dążyć do „ochrony zarówno godności ludzkiej, jak i postępu”, walczyć z „kulturą wykluczania”, zapobiegać „warunkowaniu badań biomedycznych zyskiem ekonomicznym”.

„Módlmy się, abyśmy mogli udzielić chrześcijańskiej odpowiedzi na wyzwania bioetyki.

Oczywiście, nauka poszła naprzód i dziś bioetyka stawia nas przed szeregiem problemów, na które powinniśmy odpowiedzieć, a nie chować głowę w piasek.

Stosowanie biotechnologii musi być zawsze oparte na poszanowaniu ludzkiej godności.
Embriony ludzkie nie mogą być traktowane jako materiał do jednorazowego użycia i wyrzucenia.
W ten sposób one również stają się ofiarami kultury wykluczenia. Nie, nie można szerzyć tej kultury, która wyrządza tak wiele szkód.
Albo w której zysk ekonomiczny warunkuje badania biomedyczne.
Musimy zrozumieć głębokie zmiany, które się dokonują, z jeszcze głębszym, jeszcze subtelniejszym rozeznaniem.
Nie chodzi tu o spowolnienie postępu technologicznego. Nie, ale chodzi o to, by mu towarzyszyć. Chodzi o ochronę zarówno ludzkiej godności, jak i postępu.
Innymi słowy, nie możemy płacić ceny ludzkiej godności za postęp, nie. Oba te elementy idą ze sobą w parze i harmonijnie się uzupełniają.

W obliczu nowych wyzwań, jakie stawia bioetyka, módlmy się, aby chrześcijanie, poprzez swoją modlitwę i działania społeczne, promowali obronę życia”.

 

 

Video Papieża co miesiąc przekazuje intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie PAPIESKIE  VIDEO​

Przy współpracy z Vatican Media: https://www.vaticannews.va/pl.html​
Hermes Mangialardo: http://www.hermesmangialardo.com/

 

(fot. United Nations Photo / Flickr.com / CC BY-NC-ND 2.0)