Prawie 50 lat temu, w 1973 roku, pojawiła się w Melbourne ciekawa inicjatywa artystyczna, która porwała polonijną młodzież i zauroczą polską społeczność. Był to doroczny konkursowy festiwal polskiej piosenki o tematyce religijnej o nazwie: „Sacrosong”.

Z inspiracji ks. Wiesława Słowika w organizację tego festiwalu zaangażowała się młodzież, a o zwycięstwo na muzycznej estradzie ubiegały się polskie dzieci, nastoletnia młodzież i młodzi dorośli, prezentując każdego roku zupełnie nowe utwory muzyczne, tworzone głównie w Polsce.

W 1977 roku wybito w Melbourne płytę, na której znalazło się 17 piosenek, wybranych spośród ponad stu utworów, zaprezentowanych polskiej publiczności w ciągu pierwszych 4 lat istnienia „Sacrosongu” w Melbourne. Oprawa płyty ma charakter ozdobnego albumu. Wydrukowano w nim teksy prezentowanych na płycie piosenek i ich autorów, oraz zdjęcia wszystkich trzydziestu siedmiu wykonawców oraz ośmiu organizatorów Festiwalu. Nie zabrakło też zdjęcia kapeli pana Ryszarda Stacewicza, związanej z „Sacrosongiem” przez kilka kolejnych lat.

Na tej atrakcyjnej okładce płyty umieszczono także w obydwu językach ciekawe wprowadzenie. Oto jego treść:

„Sacrosong” to nie to samo, co pieśń religijna. Tym krótkim słowem określa się festiwal nie pieśni religijnej, a raczej piosenki o tematyce religijnej i głęboko humanistycznej. Festiwale te odbywają się co roku w formie konkursu, rozgrywanego przez amatorów piosenki nowej.

A zaczęło się wszystko w 1969 roku w samym centrum Polski w mieście Łodzi, gdy na apel niezmordowanego salezjanina, księdza Jana Palusińskiego, ściągnęły dziesiątki studentów z całego kraju, by piosenką zastanowić się nad ludzkim losem, nad życiem i światem oraz by gitarą, perkusją, czy symfoniczną orkiestrą oddać cześć Panu wszechświata. „Sacrosong”, zataczając coraz szersze kręgi, wkrótce objął całą Polskę. Nowe przeboje tworzone przez profesorów i studentów słychać było w różnym wykonaniu w całym kraju. Dołączyli w późniejszym okresie Włosi, Francuzi i Niemcy, ale Polska pozostała organizatorem, siedzibą i gospodarzem tych niezwyczajnych festiwali.

W Melbourne zaczęło się w 1973 roku, kiedy to przy Royal Parade w Parkville niewielka grupka młodych zapaleńców postanowiła przenieść choć w małym wymiarze ideę „Sacrosongu” na teren Australii. Co roku powiększała się liczba uczestników. Z roku na rok wzrastał poziom wykonawstwa i zainteresowanie tym fenomenem piosenki o tematyce religijnej. Jest to dzieło ludzi młodych. Najmłodsza uczestniczka liczyła lat 4; najstarszy nie przekroczył trzydziestki. Organizacją całości zajmują się również młodzi, ci którzy umieją śpiewać i ci, którym talentów śpiewaczych brak.

Młodzi wykonawcy z Melbourne „śpiewając Panu nową pieśń” byli z gościnnymi występami w Sydney, Adelaide, Benalli i Hobart budząc podziw widowni i próbując rozszerzyć „Sacrosong” na całą polską Australię.

Niniejszą płytą chcemy podziękować wszystkim twórcą Sacrosongu, autorom piosenek, organizatorom i wykonawcom: tam nad Wisłą i tu nad Yarrą.

Z terenu Australii wymienić by trzeba wiele nazwisk, co jest raczej niemożliwe. Nie można jednak pominąć inicjatora, ks. Wiesława Słowika; kierownika muzycznego, panią Irenę Janus-Olchowik; kierownika wokalnego, panią Danutę Wołczko-Smołucha i kierownika orkiestry, pana Ryszarda Stacewicza, bez których niniejsza płyta i „Sacrosong” na terenie Melbourne nie byłby tym, czym jest.

Oddając miłośnikom polskiej piosenki pierwszą w historii Sacrosongu płytę, pragniemy podzielić się tym „co najważniejsze i co najpiękniejsze, co prawdziwe, jedyne, największe – za co warto życie dać”…

Na tym kończy się wydrukowany na okładce płyty tekst wprowadzający w historię i ducha „Sacrosongu”, który w latach 70-tych i 80-tch ubiegłego stulecia podbijał serca Polaków w Australii. Publikacją tej płyty na naszej stronie pragniemy przypomnieć internautom pełne zadumy piosenki śpiewane przez polonijne dzieci i młodzież w Melbourne 45 lat temu. Oprócz grupowych prezentacji, usłyszymy takich solistów jak: Mira Zarzycka, „Pokolenie Iry-Miry-Danek”, Elżunia Nalepka, Andrzej Królikowski, Rysio Mataska, Hania Smołucha, Stefan Janus, Renia Nowakowska, Ewa Smołucha, Staś Żyliński, Elżunia Izydorczyk i Irena Gliwa.