W dniach 19-21 grudnia 2021 roku w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oakleigh odbyły się rekolekcje adwentowe. Prowadził je o. Tadeusz Rostworowski SJ.

Frekwencja dopisała, a nawet więcej – rosła. Wdzięczny byłem i jestem swoim współbraciom za obecność w konfesjonale, dzięki czemu każdy miał możliwość skorzystania z przed świętami. Opierałem te rekolekcje na modlitwie św. Sr. Faustyny: “Dopomóż, mi Boże, by moje serce, oczy, uszy, język były miłosierne”. Kierowałem się też programem św. Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej Novo Milenio ineunte, o Kościele w wymiarze szkoły Komunii.