BEATYFIKACJA PRYMASA POLSKI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

INTENCJE:

Wraz z całym polskim narodem dziękujmy Bogu za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uwielbiajmy Boga za wszystko, czym Błogosławiony Stefan był dla naszej Ojczyzny i dla Polskiego Kościoła.

Prośmy o wieczną radość i pokój dla śp. Freda Shuphera; śp. Marii, Antoniego i Jana Bąków; wszystkich zmarłych z rodziny Gacek; dla śp. Józefa Mariampolskiego i śp. Henryka Czaczki, który odszedł w ostatnim tygodniu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Wielki dziś dzień dla Polski i dla całego polskiego narodu, dzień długo oczekiwanej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, charyzmatycznego Prymasa Polski. Włączamy się dziś w wielkie narodowe dziękczynienie za niezwykłą Bożą pomoc i za wyraźną opiekę Królowej Polski nad naszą Ojczyzną widoczną w powołaniu, osobie, życiu i niezłomnym świadectwie wiary tego wielkiego przywódcy i pasterza, ogłoszonego przez Kościół Powszechny Błogosławionym. Nasza Ojczyzny ma nowego orędownika.

Trwa nadal całkowity lock down w Melbourne i nie wiemy jeszcze, kiedy zostanie odwołany. Kościoły pozostają zamknięte. Korzystajmy z przekazów internetowych, aby nie tracić kontaktu z Eucharystią i Bożym Słowem. Nie możemy na razie odwiedzać chorych w szpitalach i w domach opieki. Nie traćmy ducha, nie traćmy nadziei na lepsze jutro, wspierajmy się nawzajem modlitwą i podtrzymujmy kontakty z bliskimi poprzez internetową komunikację i przez telefon.

We wtorek obchodzić będziemy w Kościele uroczystość Podwyższenia Krzyża, a we środę święto Matki Boskiej Bolesnej. Powierzmy Maryi, Chrystusowej i naszej Matce, nękające nas smutki, cierpienia, zagubienia i niepokoje.

A oto intencje Mszy świętych, odprawianych w kaplicy w najbliższych dniach: w poniedziałek powierzymy Bogu sp. Siostrę Bernadettę Salvati; we wtorek podziękujemy Bogu za otrzymane łaski i prosić będziemy o dalsze dla rodziny Dymków; we środę modlić się będziemy o wieczną radość dla śp. Henryka Czaczki, zmarłego w ostatnich dniach w Brisbane; we czwartek prosić będziemy o Bożą opiekę i potrzebne łaski dla rodziny Grzesiaków; w piątek powierzymy Bogu śp. Piotra Dziedzica; w sobotę modlić się będziemy o zdrowie i pomoc dla Zygmunta Adaśko, a w przyszłą niedzielę za śp. Józefa Mariampolskiego i jego niedawno zmarłą siostrę, Karolinę Kaczorowską oraz za śp. Józefa Sobkowicza, Edwarda Kruka i Rubinę Babul.

Bóg zapłać! Ojcu Mariuszowi Hanowi za możliwość internetowego uczestniczenia w dzisiejszej liturgii Mszy świętej sprawowanej w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon.

 

 

(fot. chrisinphilly5448 / flickr.com / CC BY-SA 2.0)