JAN PAWEŁ II na MCG w MELBOURNE
28.11.1986
SPOTKANIE Z POLAKAMI
VIDEO

Pope John Paul II (okładka)

Pope John Paul II (okładka)

 

Spotkanie Jana Pawła II z Polakami na olimpijskim stadionie (MCG) w Melbourne, wchodzące w oficjalny program papieskiej pielgrzymki na antypody, uchodzi za największe wydarzenie w historii Australijskiej Polonii.

Dla pielgrzymów przybywających z całego kontynentu wszelkimi możliwymi środkami lokomocji czekały hotele, motele i gościnne domy rodaków, mieszkających w Melbourne, a bramy stadionu otwarte były już od południa. Zaplecze ogromnego stadionu gwarantowało wyżywienie i zaspokojenie podstawowych potrzeb gromadzących się pielgrzymów, a organizatorzy przygotowali dla nich wielogodzinny program:

– o 12.15 rozpoczął się Koncert, w którym wzięło udział 21 różnych zespołów folklorystycznych, wokalnych i teatralnych, przybyłych tego dnia do Melbourne z różnych miast Australii
– o 16.00 włączono ogromny ekran, na którym można było obejrzeć transmisję z Flemington Racecourse, gdzie Jan Paweł II przewodniczył Eucharystii, sprawowanej dla setek tysięcy uczestników i przemawiał do wszystkich mieszkańców Wiktorii
– o 17.00 rozpoczęła się koncelebrowana, polowa Msza święta, podczas której modlono się za papieża, Australię, Polonię i Ojczyznę. Liturgii przewodniczył arcybiskup Szczepan Wesoły
– o 19.30 czterdziestotysięczną publiczność aktorzy i wokaliści zaprosili do modlitewnego czuwania
– o 20.15 na stadion wjechał papamobile z Janem Pawłem II, z tysięcy serc wyrwało się „sto lat” i rozpoczęło się przeszło godzinne spotkanie.

Dwugodzinne nagranie video zawiera:
1.   Krótkie prezentacje 21 zespołów biorących udział w zbiorowym Koncercie (17 minut)
2.   Fragmenty polowej Mszy świętej (18 minut)
3.   Transmisja spotkania Jana Pawła II z Australijską Polonią (85 minut)

 

Nagrania dla Polskiego Komitetu Organizacyjnego w Wiktorii dokonała firma FM-TV