INTENCJE:

Za śp. Tadeusza i Michała Ryczkowskich; ks. Leonarda Kiescha; Annę Piskor i Bronisławę Świętoń.

Za śp. Franciszkę i Antoniego Kucharskich; Józefa, Marię i Jerzego Żurków; wszystkich zmarłych z Rodziny Gierudów i Szarkowskich oraz śp. Władysława Wójcika. O powrót do zdrowia dla Anny Jeleniewskiej i Marka Dymka. O Bożą opiekę i umocnienie w chorobie dla Emilii Gierud.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Od ubiegłego piątku do najbliższego wtorku obowiązuje nas w Wiktorii całkowity „lock down”. Kościoły w tych dniach pozostaną zamknięte. Miejmy nadzieję, że nowa fala zakażeń w Melbourne zostanie do wtorku opanowana i w najbliższą środę będziemy mogli wrócić do sprawowania liturgii w naszym kościele.

Dziękujemy Ojcu Mariuszowi Hanowi SJ za udostępnienie nam poprzez intenet dzisiejszej Eucharystii, sprawowanej w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon.

W dniach wprowadzonego „lock down’u” Msze święte, sprawowane w kaplicy domowej w Richmond, odprawione zostaną zgodnie z zamówionymi intencjami. W poniedziałek prosić będziemy o zdrowie dla Anny Jeleniewskiej; we wtorek o wieczną radość dla Marii, Jana, Henryka i Euzebiusza Sosnowskich; we środę dla śp. Władysława Wójcika; we czwartek dla śp. Józefa, Marii i Jerzego Żurków; we piątek dla śp. Marii i Antoniego Ryczkowskich; a w sobotę dla śp. Józefa Harasimowicza. Prosić też tego dnia będziemy o Boże błogosławieństwo dla naszej zakrystianki, siostry Krystyny z okazji jej imienin.

Zaplanowane na dzisiaj zebranie Komitetu Kościelnego, Rady Duszpasterskiej, Koła Pań i przedstawicieli działających przy naszym kościele różnych sekcji, zostaje przesunięte na nie ustaloną jeszcze datę.

Lekcja religii dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej nie mogła się wczoraj odbyć. Nie było też zajęć szkolnych. Miejmy nadzieję, że już w najbliższą sobotę dzieci będą mogły wrócić do sobotnich zajęć lekcyjnych.

W ubiegłą niedzielę zapraszaliśmy na doroczny atrakcyjny koncert, organizowany przez Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii i promujący polskie talenty muzyczne. Od blisko 30 lat nosi on nazwę „Polskie Kwiaty”. Zaplanowany na sobotę, 24 lipca o godzinie 15.00 ze względu na restrykcje musi być przesunięty na sobotę, 21 sierpnia.

Miejmy nadzieję, że w ostatnią niedzielę sierpnia będziemy już mogli obchodzić nasz doroczny Odpust z okazji uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej i będziemy w stanie zorganizować ograniczony w swych rozmiarach Bazar.