Śp. Władysław Wójcik, człowiek niezwykłej dobroci i szlachetności, długoletni członek Sodalicji Mariańskiej w Melbourne i zasłużony członek Komitetu Kościelnego przy parafii Świętego Ignacego w Richmond, urodził się w Krynicy 1 lutego 1930 roku.

Miał zaledwie 11 lat gdy wraz z rodzicami i czworgiem sióstr został wywieziony do Niemiec i zmuszony do pracy na farmie. Po wojnie trzy lata pracował w Anglii i 1952 roku dołączył do rodziców w Brisbane. Do Melbourne przyjechał szukając pracy. Zatrudniony przez niewielką firmę pracował w niej aż do starości. Zamieszkał w Yarraville i nigdy nie zmienił adresu.  Ożenił się z Marysią Smolarek i dzielił z nią radości i smutki przez przeszło 60 lat. Wychowali ośmioro wspaniałych dzieci. Doczekali się 17 wnuków i 7 prawnuków. Towarzyszyła mu aż do ostatnich dni wdzięczna i pełna szacunku miłość całej, ponad trzydziesto-osobowej rodziny.

Odszedł z tej ziemi niezwykle spokojnie w uroczystość Nawiedzenia świętej Elżbiety przez Matkę Bożą, 31 maja 2021.

 

Ze względu na obowiązujące w Melbourne wirusowe ograniczenia w pogrzebie, jaki odbędzie się we wtorek, 8 czerwca 2021 o godzinie 9.30 rano, w kościele Świętego Ignacego w Richmond, może wziąć udział tylko 10 osób.

Poniżej podajemy link, pod którym znajdziemy  możliwość elektronicznego włączenia się w dziękczynienie za owocne życie śp. Władzia i wraz z jego najbliższą rodziną pożegnać go modlitwą Kościoła, bez którego on nie wyobrażał sobie życia na ziemi.

https://tobinbrothers.com.au/tribute/details/20316/Wladyslaw-Wojcik/obituary.html#tribute-start

Tu można oglądnąć przebieg uroczystości pogrzebowych na VIDEO: https://tobin.5stream.com/webcast/71795

REQIEM MASS FOR
ŚP. WŁADYSŁAW WÓJCIK
01.02.1930 – 31.05.2021
St. Ignatius Church – Richmond
08 June 2021

HOLY ROSARY – RÓŻANIEC
prowadzi
O. Tadeusz Rostworowski SJ

Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico. Błagamy Ciebie, Święta Dziewico. Niech łaska twoja zawsze nam sprzyja, módl się za nami, Zdrowaś Maryjo.
Wśród licznych duchów, w obliczu Pana, Tyś przenajświętsza,
Niepokalana. Jak pośród kwiatów wonna lilija,
jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryjo!

Glorious Mysteries
Resurrection, Ascension, Pentecost, Assumption, Coronation

„Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wiecznie spoczywanie”

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana
Naród niewierny trwoży się przestrasza na cud Jonasza, Alleluje!
Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza. Anioł zstępuje, niewiasty pociesza. Patrzcie – tak mówi – grób ten pusty został
Pan zmartwychpowstał, Alleluja!
 
HOLY MASS – MSZA ŚWIĘTA
prowadzi
O. Wiesław Słowik SJ

organistka
Siostra Hermina Widlarz CR

EULOGIA
Aleksander Wójcik

„Pod Twą obronę Ojcze na niebie grono Twych dzieci swój powierza los
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios

Czy toń spokojna, czy huczą fale, gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale boś Ty nam tarczą Boże Ojcze nasz

I CZYTANIE
z Księgi Mądrości (Wisdom 3:1-6,9)
„Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga”
czyta – Irena Compagnino

PSALM
„Pan mój wódz i Pasterz mój: o jak szczęśliwy mój los”
Gdy mnie Pan jako Pasterz prowadzi, wszystko mam, czego chcę. W bujnej trawie mi paść się pozwala, na zieloną wiedzie ruń. Do ożywczej prowadzi krynicy, bym spoczął i pokrzepił siły…
On mnie wiedzie ścieżkami prostymi. O mnie troszczy się sam. Choćbyś wiódł mnie doliną ponurą, nie ogarnie mnie lęk. Bo nic złego mnie spotkać nie może, gdy czuwasz Panie nade mną…
Twoja laska pasterska mnie broni. Idę ufny w Twą moc. Ty zastawiasz mi ucztę wspaniałą, że zazdrości mi wróg. Wonnościami namaszczasz mi skronie, a kielich mój przeobfity…

II CZYTANIE
z Listu Świętego Pawła do Rzymian (Rom. 14:7-12)
„Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. W życiu i śmierci należymy do Pana”
czyta – Olek Wójcik

EWANGELIA
wg św. Jana (Jn 14:1-6)
„Niech się nie trwoży serce wasze… w domy Ojca mego jest mieszkań wiele… przyjdę po was… zabiorę was do siebie”

MODLITWY WIERNYCH
czyta – Henryk Wójcik

Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na miłość Twą
Liczę na Ciebie Ojcze, na Twą ojcowską dłoń
Liczę na Ciebie Ojcze, liczę na każdy dzień
Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się
Zbyt dobrze wiem, kim jestem: pyłkiem i liściem na wietrze
I wiem kim jesteś, Ty wielki Boże, więc wołam w dzień i w noc
Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko
Z Tobą mój Panie osiągnę wszystko, zdobędę cały świat

TRZECIA MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Pobłogosław Jezu Drogi tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają
Za Twe łaski dziękujemy, które serce Twoje dało
W dani dusze Ci niesiemy, by nas serce Twe kochało
Trzykroć święte Serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe
Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę
Nie opuszczaj nas o Panie, odpuść grzesznym liczne winy
Daj nam w Serca Twego ranie błogosławieństw zdrój jedyny

OSTATNIE POŻEGNANIE

Już opuściłeś tę łez dolinę
Droga przed Tobą, droga daleka. Duch twój opuścił ziemską dziedzinę
innego życia wieczność go czeka.
I spokój błogi już ozdabia lica twe, rozgłośny dzwonów dźwięk do snu kołysze cię. Popłynie z ziemi tej ku niebie dusza twa do Pana, który jej nagrodę wieczną da.

Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie…

 

Państwo Maria i Władysław Wójcik, wieloletni członkowie Komitetu Parafialnego oraz Sodalicji Mariańskiej, obchodzili niedawno rocznicę 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystościom wtedy przewodniczył o. Ludwik Ryba SJ, który złożył życzenia i wręczył jubileuszowe błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka.