INTENCJE:

10.00 – Za śp. Barbarę Michniacką. O Boże błogosławieństwo dla Weroniki z okazji jej urodzin.
12.00 – Za zmarłych z rodziny Szumickich, Kondradów i Chodkiewiczów.
17.00 – Za śp. Gotardo Frasetto.
19.00 – Za śp. Helenę Dulewską (w 1 rocznicę śmierci).
                                      
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Dzisiaj w Melbourne odbywa się tradycyjny, 16-ty już Polski Festiwal na Federation Square. Co roku w trzecią niedzielę listopada wielotysięczne tłumy świętują polską kulturę, sztukę i obyczaj czując się jedną wielką rodziną. Nie mogąc się spotkać w realnej, dotychczasowej formie, celebrujemy swoją polskość wirtualnie. Już od 9.00 na internetowej stronie Festiwalu www.polishfestival.com.au możemy uczestniczyć w niezwykłym bogactwie występów, galerii zdjęć, filmów, koncertów, sztuk teatralnych, festiwalowej historii, atrakcji dla dzieci i kulinarnych propozycji. Poczujmy się dzisiaj jedną wielką polską rodziną i nacieszmy się naszą muzyką, kulturą, sztuką i obyczajem kultywowanym na antypodach.

Mszę świętą w naszym kościele odprawiamy na razie tylko dla dwudziesto-osobowych grup w każdą niedzielę o godzinie 10.00, 12.00, 17.00 i 19.00, a w dni tygodnia o godzinie 19.00. W tygodniu przed wejściem na Mszę św. winniśmy wpisać nazwisko i imię na wystawioną każdego dnia listę. Udział w niedzielnych Mszach świętych należy rejestrować telefonicznie u księdza Słowika. Aby dać szansę wszystkim chętnym, nie możemy liczyć na możliwość uczestniczenia we Mszy świętej w każdą niedzielę. Na razie musimy się uzbroić w cierpliwość i dzielić z innymi. Być może już niedługo zmienią się ograniczenia i powiększy się liczba osób mogących uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. Bardzo na to liczymy i o to wspólnie się módlmy. Oprócz rejestracji zachowujemy dystans, zakładamy maski i oczyszczamy dłonie dostępnymi preparatami. Po każdej mszy św. dezynfekujemy ławki.

Jutro o 19.00 modlić się będziemy za śp. Siostrę Marię Rozannę Świerkiel; we wtorek za śp. Marylę Skóra, zmarłą w Gdyni; we środę za śp. Siostrę Radosławę Ostrowską; we czwartek za śp. Józefa Walczaka i żołnierzy niezłomnych, którzy ginęli w czasach utrwalania socjalistycznej władzy w Polsce; w piątek za zmarłych z rodziny Kaszubskich, Gajewskich, Abłażejów, Kotarskich i Krawczyków; w sobotę za śp. Irenę Pietras i Wiktorię Grażewską; a w przyszłą niedzielę o 10.00 powierzymy Bogu śp. Paulinę i Józefa Dąbalków; o 12.00 wraz z Cecylię Ślifierz; podziękujemy Bogu za jej powrót do zdrowia; o 17.00 pomodlimy się za śp. Eleonorę i Władysława Polańskich, a o 19.00 o zdrowie i udaną operację dla Kazimiery Harasimowicz.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Chrystusa Króla, a za dwa tygodnie rozpocznie się Adwent, który nas wprowadzi w uroczystości Bożego Narodzenia. Przy wyjściu z kościoła znajdziemy Tygodnik Polski i czasopisma: Modlitwa i Służba, Miłujcie się i Magazyn Misyjny. Bóg zapłać za wolne datki, które przekażemy redakcjom.