Generał zakonu jezuitów, ojciec Arturo Sosa SJ mianował ojca Quyen Vu SJ kolejnym Prowincjałem Australijskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego.

Ojciec Dominic Vu Kim Quyen urodził się w Sajgonie i wraz z rodziną przybył do Australii jako uchodźca. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1994 roku i święcenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Śluby wieczyste złożył w 2014 roku. Jego wczesne studia wyższe obejmowały przedmioty ścisłe, teologiczne i pedagogiczne.

Obecnie Służy w Kambodży od 2015 roku, gdzie obecnie jest Sekretarzem ds. Szkolnictwa Podstawowego i Średniego w Misji Jezuitów w Kambodży oraz dyrektorem Xavier Jezuit School Sisophon. Wcześniej służył w Timorze Wschodnim i ukończył podyplomowe studia w zakresie edukacji w Bostonie w latach 2009-11 roku.

Nową rolę Prowincjała obejmie 1 stycznia 2021 roku.

Módlmy się za niego na jego nowej nominacji i za lud w Kambodży, któremu obecnie służy. Powitajmy Jego powrót i dary, które nam przynosi.

Ks. Brian McCoy SJ, Prowincjał