Dziś 21 Niedziela zwykła w czasie której słyszymy o scenie opisanej nam przez Ewangelistę Mateusza. Ukazał on nam okolicę Cezarei Filipowej – miejsce, gdzie obok wyznania Piotra, słyszymy zapowiedź Chrystusa przekazania mu najwyższej władzy w Kościele.

Wszystko wskazuje na to, że Pan Jezus znalazł się sam na sam ze swoimi uczniami. Przed długi okres czasu ci uczniowie wpatrywali się wciąż w Tego za którym poszli, zapewne też dyskutowali nie tylko co i o czym mówił Jezus, ale też zapewne rozprawiali, czy to o czym mówi jest zgodne z życiem jakie prowadził.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tadeusz Rostworowski SJ.