INTENCJE:

Godz. 10.00 – Za zmarłych na skutek pandemii korona-wirusa. O ratunek i uzdrowienie wszystkich zarażonych tą choroba. Za przebywających na kwarantannie i o odwrócenie pandemii. Za śp. Janinę, Bronisława i Władysława Świątków i zmarłych z ich rodziny. Za śp. Leona Rogowskiego.

Godz. 19.00  – Za śp. Stanisława Jaskulskiego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE:

Pandemia zagrażająca całej ludzkości zmieniła raptownie świat i warunki naszej codzienności. Zamykają się granice państw i możliwość swobodnego podróżowania. Zamykają się szkoły i uczelnie, pustoszeją restauracje, kluby, stadiony, hale sportowe i miejsca rozrywki. Kościoły odwołały możliwość sprawowania Eucharystii i nabożeństw. Ogranicza się do minimum możliwość odwiedzania chorych i kontakty z ludźmi w podeszłym wieku. Aby korona-wirus nie rozprzestrzeniał się raptownie i nie uśmiercił milionów ludzkich istnień trzeba nam pozostać w domach i ograniczyć do minimum wzajemne kontakty. Trzeba nam poważnie traktować wszelkie wprowadzane restrykcje i ograniczenia, mimo, że trudno nam z nimi się pogodzić i je do końca rozumieć. Nie wpadajmy jednak w panikę i niech strach przed ciemnością zagrożeń nie odbiera nam nadziei i wiary w moc i miłosierdzie Boga. Wspierajmy się wzajemnie czynem, dobrym słowem i modlitwą.

Odwołaliśmy planowaną na wczoraj i dzisiaj pielgrzymkę do Polish Hill River i Sevenhill. Nie mamy dziś Mszy świętej i nie możemy jej sprawować aż do odwołania. Być może nie będziemy mogli obchodzić ani Wielkiego Tygodnia ani Świąt Wielkanocnych tak, jak to dotychczas robiliśmy zgodnie z nasza bogata w treści tradycją. Pozostają nam na razie środki społecznego przekazu, internet, radio, telewizja telefoniczne połączenia. Znajdziemy w nich nie tylko szeroką informację, ale także transmisje i nagrania Mszy świętych i różne programy religijne. Niech one pomagają nam w modlitwie i refleksji. To szokujące doświadczenie, jakie spadło na nas, zechciejmy zobaczyć i przeżyć w kontekście Wielkiego Postu, w czasie rozpamiętywania męki i okrutnej, niesprawiedliwej śmierci Jezusa Chrystusa. Nie traćmy nadziei. On zmartwychwstał. Przywrócił nam życie, wyzwolił z niewoli grzechu i śmierci. Po Wielkim Piątku na pewno nadejdzie poranek Zmartwychwstania.

W naszym kościele przez najbliższe tygodnie nie będziemy sprawować Mszy świętej dla ludzi. Intencje Mszalne odprawiać będziemy zgodnie z oczekiwaniami wiernych, ale podczas Mszy świętych odprawianych bez udziału wiernych. Pogrzeby, chrzty i zaplanowane śluby sprawować będziemy przy bardzo ograniczonej ilości wiernych i z zachowaniem wszelkich przypisanych środków ostrożności. Aby nam dać możliwość prywatnej modlitwy nasz kościół będzie otwarty o 7.00 wieczorem w tygodniu i od 9.00 rano do 12.00 w południe w niedzielę. Miejmy jednak na uwadze zachowanie ostrożności i przepisanego dystansu pomiędzy modlącymi się osobami. Kawiarnię zamykamy aż do odwołania. Tygodnik Polski i inne czasopisma znajdziemy przy wyjściu z kościoła. Prosimy o pozostawienie należności przy ich zabieraniu.

Niech ten czas próby, ciemności i zagubienia stanie się dla nas czasem wzmożonej modlitwy. Otwórzmy się na Bożą miłość, która nie może nas zawieść. Nigdy nas nie opuści, ale zechciejmy stanąć przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy. Nie ukrywajmy przed nim naszych grzechów i słabości, naszego zagubienia i niepewności. Stańmy przed Nim w prawdzie i słabości i powierzmy mu nas samych, naszych bliskich i cały świat, tak bardzo dziś zagrożony. Zaufajmy Jego miłości i miłosierdziu.