rekoLEKCJE ADWENTowe 2019 w tym roku przeprowadził o. Mariusz Han SJ. Ich temat przewodnim były cztery świecie: wiara, nadzieja, pokój i miłość. Refleksje są dostępne do przeczytania, ale również do wysłuchania na stronie internetowej o. Mariusza pod adresem:

https://mariuszhan.pl/category/projekty/rekolekcje-adwentowe/

Cztery świece spokojnie płonęły. Było tak cicho, że słychać było jak ze sobą rozmawiały…

PLAKAT: Rekolekcje adwentowe 2019