Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uhonorował w dniu 28 czerwca 2019 r. pracującego od wielu lat w Australii o. Wiesława Słowika SJ medalem jubileuszowym 100-lecia KUL. Ceremonia miała miejsce podczas okolicznościowego posiedzenia Senatu uczelni w ramach przypadającego w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa święta patronalnego KUL.

Rektor lubelskiej uczelni ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wskazał w specjalnym liście do wyróżnionego jezuity, że odznaczenie zostało przyznane w imieniu całej społeczności akademickiej KUL i jest wyrazem serdecznego podziękowania za wieloletnią pomoc i życzliwość okazywaną Uniwersytetowi.

Ze względu na obowiązki duszpasterskie w Melbourne o. Słowik nie mógł przybyć osobiście na galę wręczenia nagród. W jego imieniu odebrał ją o. Leszek Gęsiak SJ z Akademii Ignatianum w Krakowie. Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorował medalem, oprócz o. Słowika, jeszcze trzy osoby świeckie: dwie z USA i jedną z Kanady. Wręczenie wyróżnień odbyło się w Auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego w gmachu głównym KUL.

Poza Senatem w uroczystości wzięło udział liczne grono profesorów i studentów uczelni, a także goście honorowi, m.in. metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda i wicemarszałek senatu Bogdan Borusewicz.

Autor tekstu: o. Leszek Gęsiak SJ