Dnia 26 marca 2023 roku odbyły się w naszym Sanktuarium Maryjnym w Essendon Uroczystości związane z obchodami 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 13. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. 

Spotkaliśmy się kolejny raz, jak co roku na Mszy św. w naszym Sanktuarium Maryjnym oraz po Eucharystii przy pomniku ofiar Katynia. Spotykamy się dlatego, że pamiętamy. To dla nas jest szczególnie ważne, ważne dla tych wszystkich którzy pamiętają tamte okrutne lata, ważne dla młodego pokolenia, ważne dla tych którzy dziś są tutaj obecni i którzy się z nami modlą.

O godz.10-tej odprawiona została uroczysta Msza św. przez ks. Seweryna Wąsika SJ, dyrektora domu rekolekcyjnego w Czechowicach Dziedzicach w czasie której wygłosił on homilię (wysłuchaj TUTAJ).

Podczas Mszy św. modliliśmy się za pomordowanych w Katyniu oraz w innych miejscach kazni przez sowieckich oprawców i za ofiary katastrofy lotniczej z 10.04.2010 roku w Smoleńsku.

W Eucharystii uczestniczyli również: Konsul Honorowy RP Andrzej Soszyński, Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii pani Elżbieta Dziedzic i jej Zastępca pani Teresa Koronczewska, Koło Sybiraków i Rodzina Katyńska z panem Krzysztofem Łańcuckim i żoną Katarzyną, Poczet Sztandarowy SPK nr 3 z jej Prezesem panem Bogdanem Płatkiem oraz przedstawiciele organizacji polonijnych a także licznie zebrani wierni.

Po Mszy św. jak zwykle udaliśmy się pod Pomnik Katyński, aby pomodlić się i oddać hołd bohaterom którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Pieśnią i modlitwą (pani Zofia Kaszubska), refleksją i ceremonią złożenia wieńców uczciliśmy pamięć wszystkich polskich żołnierzy zamordowanych za to, że byli Polakami.

Ks. Mariusz Han SJ przeczytał wiersz i odmówił modlitwę za Polaków zamordowanych w Katyniu i innych miejscach na terenach Związku Sowieckiego. Mogliśmy usłyszeć:

Tym, co zginęli, Ryszard Jerzy Rudziński

Nie dane wam było umrzeć z bronią w ręku
Ni w marszu bojowym po zwycięstwo iść
Nie żegnał was salut kolegów żołnierzy
Nie dla was dźwięk dzwonów ni wawrzynu liść
A jednak w mundurach poszliście do nieba
W dół przez piaszczyste doliny i las
Tylko szum sosen był śpiewem żałobnym
Na obcej ziemi w okrutny ten czas
Choć droga daleka do Waszej mogiły
Modlitw ją prędzej przebędzie niż ptak
by na opuszczonym przez miłość odludziu
uklęknąwszy cicho powiedzieć Wam tak:
Najpiękniejszy pomnik macie w sercach naszych
I kwiat waszych cierpień będzie wiecznie kwitł
Jeszcze nie zginęła ta, co miała zginąć; a pamięci o Was nie wymaże nikt.

Panie Jezu, Chryste, Ty oddałeś swoje życie za wszystkich ludzi. Przeszedłeś przez odrzucenie, niesprawiedliwe sądy, przez wyrok śmierci, biczowanie, wyśmianie, obnażenie na oczach całego świata, przez straszliwą śmierć na krzyżu i przez grób. Swoim zmartwychwstaniem zwyciężyłeś śmierć i nienawiść i wskazałeś nam drogę do pełni szczęścia. Tobie dzisiaj powierzamy naszych braci i siostry zamordowanych w Katyniu i w wielu innych miejscach „polskiej Golgoty na wschodzie”. Tobie również powierzamy polskich przywódców, którzy zginęli pod Smoleńskiem w drodze do Katynia. Obdarz ich życiem wiecznym. Nich ofiara z ich życie nie będzie daremną. Niech owocuje wolnością polskich serc. Tobie Miłosierny Boże powierzamy dzisiaj losy napadniętej Ukrainy, miliony ukraińskich uchodźców, tysiące poległych i rannych oraz nowe ofiary syberyjskich zsyłek. Tobie powierzamy także losy naszej Ojczyzny i losy polskiego narodu rozsianego po całym świecie i prosimy: wyzwól nas z niewoli zła i przemocy; wyzwól nas z pęt chciwości, zawiści i zakłamania, abyśmy mogli żyć w pokoju, w prawdzie i sprawiedliwości. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Po odczytaniu przez pana Krzysztofa Łańcuckiego listy osób zamordowanych w Katyniu i innych miejscach, których rodziny mieszkają w Melbourne. Dominik Rawdanowicz zagrał na trąbce „Capstrzyk”. Okolicznościowe przemówienia wygłosili : konsul honorowy RP Andrzej Soszyński oraz Zastępca Prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii pani Teresa Koronczewska. Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców i kwiatów u stóp pomnika Ofiar Katynia. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Polski Hymn Narodowy.

Zdjęcia dzięki panu Aleksowi Terech