OBCHODY 70 – LECIA POSŁUGI SIOSTR ZMARTWYCHWSTANEK

12.02.2023 – NIEDZIELA – godzina 10.00 – dziękczynna Msza święta za 70 lat posługi sióstr zmartwychwstanek w Australii z udziałem Matki Generalnej, przybyłej z Rzymu. Mszy św. przewodniczy ks. Słowik, homilia: ks. Mariusz Mazur CR, a przed Mszą św. Dziękczynny Różaniec, przemówienie Matki Generalnej i audiowizualny program, a po Mszy św. poczęstunek w Sali.

 

OBCHODY 50 – LECIA w ESSENDONIE

19.02.2023 – NIEDZIELA – godzina 10.00 – dziękczynna Msza święta za 50 lat Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon. Przewodniczy Biskup Karol Kulczycki (salwatorianin) z Port Pirie. Koncelebrują polscy jezuici. Po Mszy świętej poczęstunek w Sali.

25.02.2023 – SOBOTA – godzina 12.00 w południe – Msza święta dziękczynna, której przewodniczył będzie przybyły z Krakowa Prowincjał polskich jezuitów, Ojciec Jarosław Paszyński a koncelebrować będzie wielu polskich księży. Po Mszy świętej w Sali i na placu kościelnym podany zostanie „Parafialny Obiad z Rożna” przygotowany przez Komitet Kościelny i Koło Pań. Takim obiadem co roku wspólnota polska w Essendon zwykła obchodzić kolejne rocznice poświęcenia kościoła.

 

OBCHODY 50-lecia KS. WIESŁAWA SŁOWIKA SJ

Świecenia z rąk kardynała Karola Wojtyły przyjmował w niedzielę 25 lutego 1973 roku w kościele św. Ignacego w Richmond wraz z ks. Leonardem Kieschem – w ostatnim dniu 40 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Melbourne.

26.02.2023 – NIEDZIELA – godzina 12.00 w południe – w kościele św. Ignacego w Richmond – Msza św. dziękczynna z udziałem polskiego i australijskiego prowincjała i australijskich współbraci zakonnych razem z emerytowanym biskupem Gregiem O’Kelly.

Po Mszy świętej w przykościelnej Sali parafialnej obiad, przygotowany przez Komitet Kościelny i Klub St.Igs. Niestety, ze względu na ograniczoną pojemność Sali, która może pomieścić tylko 250 osób, ktokolwiek chciałby wziąć udział w tym obiedzie będzie musiał wypełnić i przekazać Komitetowi lub księdzu rodzaj rezerwacji. Formularz, na którym można będzie dokonać tej rezerwacji będzie dostępny przy kościele w najbliższej przyszłości.

 

KLUCZOWE DATY W HISTORII SANKTUARIUM

23/06/1951 – list Matki Generalnej sióstr zmartwychwstanek do Ojca Józefa Janusa SJ wyrażający zgodę na przyjazd DO Melbourne pierwszych sióstr.
21/01/1952 – pierwsze siostry: Albina Śliwińska CR i Gertruda Gorczyńska CR przybyły do Australii.
08/04/1952 – dzięki poparciu Arcybiskupa Daniela Manixa ks. O. Józef Janus SJ podpisał kontrakt zakupu Domu Dziecka w Essendon przy 6 Aberfeldie St. za 18 000 funtów. Siostry wpłaciły 3 000 funtów, a pozostałe 15 000 pożyczono w banku i spłacano długoletnim wysiłkiem sióstr oraz polskiego i australijskiego społeczeństwa w Wiktorii. Czuwał nad tym specjalny „Komitet Opieki nad Dzieckiem”, któremu pomagała mu Sodalicja Mariańska.
03/05/1952 – Oficjalne przejęcie własności „Domu Dziecka” w Essendon przez Siostry Zmartwychwstanki.
29/06/1952 – 20 polskich dzieci zamieszkało w „Domu Dziecka” i przez kilka kolejnych lat uczęszczało do szkoły parafialnej.
21/09/1952 – uroczyste poświęcenie „Domu Dziecka” przez Arcybiskupa Daniela Manixa.
07/01/1953 – poświecenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, namalowanego przez Stefana Suszyńskiego dla kaplicy „Domu Dziecka”.
02/02/1953 – pierwszy „Festyn Domu Dziecka” przy wydatnej współpracy polskiej i australijskiej społeczności.
12/12/1952 – pierwsza loteria fantowa na spłacenia bankowej pożyczki.
13/04/1954 – poświęcenie kaplicy przerobionej ze stajni koni wyścigowych dokonane przez Biskupa Simondsa w obecności federalnego ministra emigracji Artura Colwella. Znaczący wkład i udział rodzin australijskich.
15/08/1954 – pielgrzymka Polaków z całej metropolii do kaplicy „Domu Dziecka” z okazji Roku Maryjnego.
15/06/1954 – siostry zakupiły sąsiedni dom przy 4 Aberfeldie St i przeznaczyły na swój zakonny klasztor.
08/12/1957 – poświecenie i otwarcie własnej podstawowej szkoły katolickiej nazwanej „Resurrection School”.
Przez wiele lat siostry uczyły także języka polskiego w polskich szkołach sobotnich w Richmond, St. Albans, Sunshine, Glenroy i Essendon.
W 1960 roku, po 8 latach, do spłacenia pożyczki bankowej zaciągniętej na zakup „Domu Dziecka” pozostało 3 500 funtów.
02/02/1963 – siostry zmartwychstanki otworzyły australijski nowicjat zakonny przyjmując pierwsze kandydatki.
01/02/1965 – siostry zmartwychwstanki przyjęły powierzone im zadanie zorganizowania i otwarcia katolickiej szkoły w parafii św. Marcina w Avondale Heights.
07/08/1967 – Siostry zakupiły sąsiednią posiadłość zwaną „Kinnear property” przy 8 Aberfeldie St., planując rozbudowę swojej szkoły. Ojciec Józef Janus SJ wyszedł z propozycją, aby na tej nowo zakupionej posiadłości wiktoriańska polonia mogła zbudować polski kościół, kaplicę dla Sióstr i obszerną salę, wyposażoną w scenę i gospodarcze zaplecze. W tygodniu sala i parking miałyby służyć szkole, a w niedziele i święta polskiej społeczności.
14/04/1968 – rezydujący w Rzymie opiekun polskiej emigracji, ks. Biskup Władysław Rubin, po uroczystej Mszy świętej odprawionej w Richmond, przybywa do Essendon, aby poświęcić kamień węgielny pod budowę kościoła.
18/05/1968 – Delegatka Matki Generalnej, Siostra Mechtylda Garucka CR, wniosła na ręce arcybiskupa Melbourne, Jamesa Knox’a. prośbę o pozwolenie na budowę „kaplicy upamiętniającej Millenium Chrztu Polski i mającej być symbolem wierności Bogu doświadczonego wojną polskiego narodu oraz polskiej emigracji w Wiktorii”.
21/05/1968 – Arcybiskup James Knox wyraził zgodę i poprosił o przedstawienie konkretnych planów.
09/08/1968 – z inicjatywy Ojca Józefa Janusa SJ powstał Centralny Komitet Budowy Sanktuarium Maryjnego w Essendon. Przewodniczącym Komitetu został Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i NZ, ks. Prałat Witold Dzięcioł z Perth. Reprezentował go w Melbourne ks. Prałat Lucjan Jaroszka z Geelong. Sekretarzem został Czesław Małecki, a skarbnikiem Siostra Mechtylda Garucka CR. Wielu członków Sodalicji Mariańskiej w Melbourne zostało członkami Komitetu i czynnymi kolektorami.
18/01/1970 – podczas ponownej wizyty w Essendon Biskup Władysław Rubin w obecności księży i wielkiej liczby wiernych poświęcił plac budowy Sanktuarium Maryjnego w Essendon.
30/05/1971– papież Paweł VI poświęcił obraz Matki Bożej Częstochowskiej, podarowany przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego dla Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon.
15/08/1971 – uroczyste przywitanie podarowanego przez Prymasa obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez wiktoriańską Polonię miało miejsce w katedrze świętego Patryka w Melbourne w obecności Arcybiskupa Jamesa Knox’a. Uczestniczyły w tym wydarzeniu wszystkie polskie ośrodki duszpasterskie w Wiktorii. Mszę świętą odprawiał ks. Prałat Lucjan Jaroszka, w asyście diakona ks. Zenona Grodzia SVD i subdiakona ks. Wiesława Słowika SJ. Kazanie wygłosił O. Józef Janus SJ.
23/04/1972 – w kościele św. Ignacego w Richmond odprawiona została przez O. Józefa Janusa SJ Msza św. inaugurująca budowę Sanktuarium Maryjnego w Essendon.
Przeprowadzono konkurs pośród architektów, wybrano najbardziej odpowiedni i najciekawszy projekt, sporządzono plany i rozpoczęto starania w urzędzie miejskim o ich zatwierdzenie.
09/06/1972 – zatwierdzenie planów pudowy.  Na założony w 1968 roku „Fundusz Budowy Sanktuarium” w ciągu trzech lat zdołano zebrać $60,000. Na tę sumę złożyły się indywidualne ofiary i dochody z organizowanych dochodowych imprez.
03/08/1972 – podpisanie kontraktu z firmą budowalną o nazwie „L.P.K. Products” na budowę Sanktuarium za sumę $151,400 i na jej zakończenie 31.01.1973 roku.
24/02/1973 – POŚWIĘCENIE POLSKIEGO SANTKUARIUM MARYJNEGO W ESSENDON przez Kardynała Karola Wojtyłę w ramach XV Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, jaki miał miejsce w Melbourne. Uczestniczyli: Biskup Szczepan Wesoły z Rzymu, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii i NZ, ks. Prałat Witold Dzięcioł z Perth, duszpasterze polscy z Wiktorii i innych stanów oraz polscy księża, przybyli na Kongres Eucharystyczny z różnych stron świata, a także siostry zakonne, przedstawiciele polskich organizacji społecznych oraz kilkutysięczna rzesza wiernych. W dniu poświęcenia kościół był jeszcze w surowym stanie. Budowa nie został ukończona.
15/04/1973 – Formalne zakończenie budowy i oddanie kościoła do użytku. Kustoszem Sanktuarium i pierwszym rektorem został ks. Leonard Kiesch SJ. Wskutek nagłego wyjazdu do Polski na pogrzeb swego ojca na czas nieobecności (do połowy lipca) przekazał swoje obowiązki ks. Wiesławowi Słowikowi SJ.
Misja Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon rozpoczęła się Niedzielą Palmową i Wielkim Tygodniem. Licznie zgromadzeni rodacy wchodzili w surowe mury kościoła z palmami przygotowanymi przez polskie harcerki, aby wsłuchać się w opis Męki Pańskiej. W Wielki Czwartek po raz pierwszy na antypodach uczestniczyli w Pamiątce Ostatniej Wieczerzy, sprawowanej w języku polskim, a potem długo modlili się w „Ciemnicy”, specyficznej dla polskiej tradycji. W Wielki Piątek po odśpiewanej po polsku Pasji, adoracji Krzyża i Komunii Świętej mogli trwać na modlitwy przy drogim polskiemu sercu, „Grobie Pańskim”. W Wielką Sobotę przez kilka godzin trwało tradycyjne święcenie wielkanocnych pokarmów, a wieczorem uczestniczono w poświęceniu ognia i wody, w „orędziu paschalnym” i długich ceremoniach paschalnej wigilii. Rano następnego dnia ogromna rzesza rodaków wzięła udział w wytęsknionej Rezurekcyjnej Procesji. Nie mogło w niej zabraknąć dziewczynek sypiących zmartwychwstałemu Panu płatki kwiatów, ministrantów obwieszczających dzwonkami i kadzidłem wielkanocną radość, feretronów, sztandarów i gromkiego śpiewu: „Wesoły nam dziś dzień nastał”. Nie przeszkadzał im surowy beton i brak ławek w kościele. Dominowała radość i gotowość do dalszego zaangażowania, by ta skromna świątynia stała się „Domem Chrystusowej i naszej Matki” oraz duchowym centrum Wiktoriańskiej Polonii.
24/06/1973 – Uroczystość Bożego Ciała. O 14.00 rozpoczęła się koncelebrowana Msza święta a po niej, pierwsza w Wiktorii, tradycyjna polska procesja do czterech ołtarzy, przygotowanych przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów; Stowarzyszenie Polaków w Glenroy, Stowarzyszenie Polaków w Essendon i Harcerskie Hufce „Podhale”.
08/07/1973 – „Sacrosong 73”, czyli Konkurs Polskiej Piosenki o tematyce Religijnej wystawiony na surowej jeszcze scenie, z licznym udziałem polskiej młodzieży. Nieznane dotychczas w Melbourne piosenki religijne podbiły serca Polaków. Kontynuowano tę inicjatywę przez wiele kolejnych lat.
19/08/1973 – poświęcenie i kanoniczna erekcja Drogi Krzyżowej dokonana przez Ojca Bolesława Smoka OFM. Ufundowana przez Marian Zarzyckiego została wykonane na Filipinach.
26/08/1973 – Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszy Odpust. Uroczystościom przewodniczył przybyły z Rzymu Arcybiskup Władysław Rubin. Poświęcił umieszczony nad tabernakulum krzyż ufundowany przez Mariana Zarzyckiego oraz ołtarz, ambonkę, pulpit i sedilia ufundowane przez dr Jana Wilde.
Podczas uroczystej Mszy świętej Biskup Rubin udzielił święceń kapłańskich Ojcu Andrzejowi Grancowi OFM w obecności australijskich ojców franciszkanów i polskich księży.
Wieczorem w wypełnionej po brzegi sali, do której zakupiono 600 nowych krzeseł, odbył się uroczysty koncert. Arcybiskup Rubin odznaczył medalami 40 polskich kolektorów zasłużonych przy budowie kościoła – członków Komitetu Budowy, a Sekretarza Komitetu, pana Czesława Małeckiego udekorował papieskim medalem „Pro Ecclesia et Pontiffice”.
07/10/1973– Siostra Mechtylda Garucka CR założyła Koło Żywego Różańca i była jego zelatorką. W 1975 roku rolę zelatorki przejęła Czesława Szuba i pełniła tę funkcję przez ponad 30 lat
25/11/1973 – Uroczystość Chrystusa Króla. I Komunia św. dla polskich dzieci przygotowanych przez Siostrę Teresę Smolarek.
25/12/1973 – Boże Narodzenie. Pierwsza polska Pasterka w Melbourne sprawowana o północy. Polskim obyczajem ołtarz został ozdobiony oświetlonymi choinkami, szopkę wmontowaną w ołtarz. Przed Pasterką odbyło się półgodzinne czuwanie w formie koncertu kolęd i świątecznej poezji.
17/02/1974 – Pierwsza rocznica poświęcenia kościoła. Msza święta dziękczynna. Koncelebrze przewodniczył arcybiskup James Knox, który kilka miesięcy wcześniej otrzymał godność kardynalską.
08-19/04/1974 – Pierwsze rekolekcje wielkopostne w Essendon wygłosił ks. profesor Edward Szymanek SCH z Poznania.
15/04/1974 – Otwarcie kiosku z dewocjonaliami i polską prasą powierzono Irenie Dynowskiej.
21/07/1974 – Otwarcie kawiarenki po niedzielnej Mszy św. powierzono harcerkom pod kierownictwem pani Stanisławy Mariampolskiej.
01/09/1974 – Pierwszy Bazar w Essendon, inspirowany przez Siostrę Mechtyldę i Bogusławę Bliszczyk, przyniósł dochód w wysokości $1,555. Następny, 31/8/1975 – roku $2,360. Odtąd, doroczny Bazar, związany z Odpustem, organizowany jest każdego roku w sobotę i niedzielę po uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Cieszy się dużą popularnością.
04/01/1975 – Pierwszy ślub w Polskim Sanktuarium, udzielony Marysi Nalepka i Józefowi Izydorczykowi za zgodą arcybiskupa Frank”a Little’a.
17/05/1975 – pierwszy chrzest w Sanktuarium udzielony trojgu polskich dzieci: Vanessie Kubiak oraz rodzeństwu: Suzanne i Joshua Pietras.
27/06/1975 – przylot Ojca Zygmunta Nowickiego SJ
07/12/1975 – pierwsze polskie Jasełka z udziałem rektora, Ojca Leonarda Kiescha SJ, powtarzane były kilkakrotnie.
29/02/1976 – 3 rocznica poświęcenia kościoła z udziałem prowincjała australijskich jezuitów, O. Patricka O’Sullivan’a SJ