13 czerwca 2022 roku
Pani Bogusława Aleksandra Bliszczyk
z Essendon
została wyróżniona
Medalem Orderu Australii (OAM)
za długoletnią służbę dla Wiktoriańskiej Polonii.

GRATULUJEMY!

Pani Bogusława Aleksandra Bliszczyk, z domu Woźniak, urodziła się w Warszawie tuż przed wojną. Przeżyła Powstanie Warszawskie i po jego upadku wraz z rodzicami i starszą siostrą znalazła się w obozie na terenie Niemiec. Do Australii przybyła w 1949 roku w wieku lat 12.

Już w hostelu dla uchodźców pomagała starszym jako nieletnia tłumaczka i należała harcerstwa i powstających zespołów tanecznych.

W wieku lat 16 wyszła za mąż za Kazimierza Bliszczyka. Urodziła i wychowała 5 dzieci. Pracowała w miarę możliwości dla kilku różnych firm, ale przede wszystkim dbała o swoją własną rodzinę angażując się także w służbę dla Wiktoriańskiej Polonii.

Jest wdową od przeszło 30 lat. Wszystkie jej dzieci pokończyły studia wyższe, bardzo dobrze mówią po polsku i nie stronią od społecznej służby.

W latach 1965-1973 Pani Bogusława wraz z całą swoją rodziną angażowała się w budowę, utrzymanie i prowadzenie „Domu Polskiego Millenium” w Footscray. Leżała jej też na sercu lokalna szkoła sobotnia i zespół młodzieżowy „Cyganeria”.

W latach 1970-tych była bardzo czynnym członkiem Komitetu Budowy Polskiego Sanktuarium Maryjnego w Essendon, a po jego poświeceniu przez Kardynała Karola Wojtyłę 50 lat temu aż do chwili obecnej służy na różne sposoby Polskiej Społeczności przy tymże Sanktuarium. Poprzez organizację dorocznych bazarów, zabaw i loterii skutecznie włączała się w akcję pozyskiwaniu funduszy na spłaty kosztów budowy i utrzymanie tego ważnego ośrodka polskości w Wiktorii.

Od wielu lat jest członkinią Koła Pań przy Związku Polaków w Melbourne i czynnie angażowała się w jego bardzo bogatą kulturalną i charytatywną aktywność.

Przez ćwierć wieku, będąc członkiem Towarzystwa Polskiej Kultury w Wiktorii, swoimi organizacyjnymi talentami ofiarnie służy promocji polskiej kultury, angażuje się w ofiarnym podejmowaniu polskich artystów oraz w organizację i reklamę polskich koncertów, wystaw i spotkań.

Zaangażowana od przeszło 30 lat w działalność „Koła Przyjaciół Misji” przy jezuickich ośrodkach polskiego duszpasterstwa w Wiktorii spieszy również z daleko idącą pomocą ludziom potrzebującym pomocy w różnych częściach świata poprzez misyjne dzieła Katolickiego Kościoła.

W latach 80-tych ubiegłego wieku wielu Polaków przebywających w hostelu „Midway” poznało jej niezwykłą gościnność i gotowość pomocy.

Pani Bogusława cieszy się szacunkiem i wdzięcznością wielu Polaków nie tylko w Melbourne. Nie otrzymała dotychczas żadnego znaczącego odznaczenia.

Z rodzicami w Niemczech

Z rodzicami w Niemczech

Z koleżankami w hostelu dla emigrantów w Melbourne

Z koleżankami w hostelu dla emigrantów w Melbourne

Z przyszłym mężem na ślubie przyjaciół

Z przyszłym mężem na ślubie przyjaciół