Uroczystość Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynamy w naszym Sanktuarium w Essendon od Nowenny do Miłosierdzia Bożego (Dzień 3) o godz. 9:15 oraz uroczystej procesji rezurekcyjnej, którą rozpoczęliśmy punktualnie o godz. 9:30. Po modlitwach przy grobie zwiastujących wiadomość, że Jezus Chrystus żyje, wyrusza procesja wokół naszego Sanktuarium. W procesji wokół naszego Sanktuarium niesiona jest Hostia w monstrancji oraz liturgiczne symbole Święta Zmartwychwstania Pańskiego:  krzyż ozdobiony stułą i figura Jezusa Zmartwychwstałego.

W procesji udział wzięły dziewczynki sypiące kwiaty przed Najświętszym Sakramentem niesionym w monstrancji przez ks.Wiesława Słowika SJ, siostry Zmartwychwstanki, ministranci, harcerze i harcerki z hufca „Podhale”, panie z Koła Różańcowego i licznie przybyli wierni.

Uroczystej procesji i Mszy Św. przewodniczył ks. Wiesław Słowik SJ w koncelebrze ks. Tadeusza Rostworowskiego SJ i ks. Mariusza Hana SJ. Procesja kończy się wejściem do kościoła i odśpiewaniem hymnu „Te Deum”.

Następnie rozpoczyna się uroczysta Msza św. Homilię wygłosił ks. Mariusz Han SJ, a na zakończenie ks. Słowik serdecznie podziękował wiernym za tak liczne przybycie i życzył wszystkim radosnych Świąt Wielkanocnych. Serdeczne życzenia skierował również do naszych sióstr Zmartwychwstanek, które dzisiaj obchodzą swoje święto, dziękując jednocześnie za prace przy naszym Sanktuarium. Ks. Wiesław Słowik serdecznie podziękował harcerzom i harcerkom za pełnienie warty przy grobie pańskim, ministrantom i dziewczynkom biorącym udział w procesji i sypiącym kwiaty, wszystkim członkom Komitetu Kościelnego, paniom z Koła Pań, grupie osób, które budowały grób Pański oraz wielu osobom pracującym przy naszym ośrodku za trud, poświęcenie i oddanie dla naszej wspólnoty i naszego Sanktuarium aby uroczystości Triduum Paschalnego wypadły tak wspaniale i uroczyście. Podziękował też naszemu chórowi który tak pięknie zaśpiewał zarówno w Wielki Piątek jak i podczas dzisiejszej Uroczystości.

Tym samym Triduum Paschalne dobiegło końca. Cieszymy się, że Chrystus Zmartwychwstał, tak jak zapowiedział!

Po porannej Mszy Św. zasiądziemy do uroczystego śniadania wielkanocnego w gronie najbliższych, składając sobie życzenia i dzieląc się święconką. Oby przeżycie duchowe jakie nas napełniło podczas tych Świąt Wielkanocnych towarzyszyło nam na każdy dzień i aby każdy z nas uwierzył ,że Chrystus zmartwychwstał prawdziwie a teraz pragnie każdego z nas doprowadzić do zbawienia.

Niedziela Zmartwychwstania w Sanktuarium Maryjnym w Essendon

Zdjęcia poniżej: ks. Mariusz Han SJ

Zdjęcia poniżej: Aleks Terech

Zdjęcia poniżej: Hania Terech

 

Niedziela Zmartwychwstania w kościele św. Ignacego w Richmond

Zdjęcia poniżej: ks. Mariusz Han SJ

 

Niedziela Zmartwychwstania w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Oakleigh

Zdjęcia poniżej: ks. Mariusz Han SJ