W dniach 20-22 marca 2022 roku odbywały się Rekolekcje Wielkopostne w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (Sacred Heart) w Oakleigh. Poprowadził je Ojciec Damian Mosakowski OSPPE, paulin i Rektor Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Sutton Forest (Diecezja Wollongog w Nowej Południowej Walii).

Ojciec Damian pierwszego dnia podejmował zagadnienia dotyczące naszej przeszłości, drugiego teraźniejszości, a trzeciego naszej przyszłości.

W niedzielę 20 marca, w pierwszym dniu rekolekcji, Ojciec Damian podjął temat naszej przeszłości. Ojciec Damian wyjaśniał, m.in., czym jest grzech i jakie są konsekwencje grzechu. Tłumaczył, m.in., jak niezmiernie ważne jest, aby nie mówić źle, nie szemrać, ale błogosławić i modlić się za innych.

W poniedziałek 21 marca, w drugim dniu rekolekcji, Ojciec Damian podjął temat naszej teraźniejszości. Wyjaśniał, że jesteśmy dziećmi Bożymi, kochanymi przez Pana Boga. Przypominał, że w walce o zbawienie naszych dusz, trzeba, abyśmy korzystali z sakramentów, widzialnych znaków łaski niewidzialnej.

Pan Bóg daje nam sakramenty, aby uniknąć piekła. Duch Święty przekonuje świat o grzechu, i my sami, musimy być przekonani o naszym grzechu. I wtedy, nie należy popadać w rozpacz, która jest oznaką pychy, ale jasno i konkretnie wyznać grzech w Sakramencie Pokuty, i radośnie powstawać z grzechu.

We wtorek, 22 marca, w trzecim dniu rekolekcji, Ojciec Damian podjął temat naszej przyszłości. Mówił, m.in., o tym, że nic nie jest stracone, a wszystko może służyć naszemu zbawieniu. Na koniec naszego życia, będzie się liczyło to, jak bardzo upodobniliśmy się do Pana Jezusa, jak bardzo Pana Jezus odciśnięty jest w naszej duszy. Ważne jest to, abyśmy rozeznawali, co prowdzi nas do Pana Jezusa, a także to, abyśmy wybierali zawsze Pana Jezusa, i to właśnie przyniesie nam błogosławieństwo.

Ojciec Damian przypominał, żebyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, dobrze czynili tym, którzy nasz nienawidzą, błogosławili tym, którzy nas przeklinają, i modlili się za tych, którzy nas oczerniają. Drogą do zbawienia idziemy we wspólnocie, wsparci pomocą Pana Boga i Świętych.

Paulin wyjaśniał trzy etapy miłości Pana Jezusa, a także trzy etapy modlitwy, która jest łaską od Pana Boga. Zachęcał nas, abyśmy pragnęli być swiętymi, a jeśli nie mamy takiego pragnienia, to Ojciec Damian tłumaczył, abyśmy się się modlili, abyśmy pragnęli być swiętymi.

Dla tych, którzy nie uczestniczyli w Rekolekcjach Wielkopostnych, zachęcamy do udziału osobistego. Jest to bardzo szczególny moment refleksji i modlitwy, który może okazać się momentem zwrotnym. Ojciec Damian wygłosi jeszcze Rekolekcje w Richmond w dniach od 24 do 26 marca, a także w Keysborough w dniach od 27 do 30 marca oraz w North Sunshine w dniach od 31 marca do 2 kwietnia. Dla tych, dla których nie jest to możliwe, udostępniamy nagrania audio z Rekolekcji w Essendon, oraz nagrania video z Rekolekcji w Oakleigh (powyżej).

Tekst napisała: Dr Justyna Sobczyk
Zdjęcia: Ojciec Mariusz Han SJ oraz Marta Marszałek
Nagrania: Jacek Glinka (dzień 1) oraz Jacek Suwara (dzień 2 i 3)
Pomoc i edycja nagrań: Maksymilian Suwara


(powyżej fot. Marta Marszałek)


(powyżej fot. Mariusz Han SJ)