Regularnie, w każdą drugą niedzielę miesiąca odbywają się spotkania Sodalicji Mariańskiej w naszym domu zakonnym w Richmond. Tym jednak razem należy odnotować obecność ks. Wiesława Słowika SJ, który po ks. Ludwiku Rybie SJ, objął opiekę duchową nad tą wspólnotą. 

Dziękujemy ks. Ludwikowi, który wkrótce wyjeżdża już wkrótce na stałe do Polski, za 26 lat pracy dla Polonii w Australii.

Spotkania Sodalicji Mariańskiej odbywają się po Mszy św. w kościele św. Ignacego w Richmond o godz. 12 w południe. Serdecznie zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy i spotkania się we wspólnym gronie.

 

(fot. Mariusz Han SJ)